– 672 obrađena uzorka

– 220 pozitivnih nalaza (novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova Osijek 99, Đakovo 28, Belišće 10, Našice 7, Beli Manastir 4, Donji Miholjac i Valpovo po 3 te na području općina Čepin 19, Kneževi Vinogradi 10, Erdut 7, Vladislavci 6, Punitovci 4, Bilje, Darda i Jagodnjak po 3, Draž 2, Antunovac, Bizovac, Čeminac, Drenje, Gorjani, Koška, Marijanci, Petlovac i Podgorač po 1)

– 85 hospitaliziranih osoba (63 u KBC Osijek, 23 u OŽB Našice) od kojih su 12 u Respiracijskom centru

– 602 osobe u samoizolaciji

Izvor: Osječko-baranjska županija