Oglašavanje

Pogledajte ponudu marketinških usluga portala Moje Đakovo

Članci:

 • pisanje PR teksta za članak
 • objava članka na web stranicu
 • SEO optimizacija članka 
 • Google AdWords

Multimedijske usluge:

 • fotografiranje
 • audio snimanje
 • video produkcija

Dizajn:

 • grafički dizajn plakata
 • grafički dizajn letka
 • grafički dizajn slika za društvene mreže
 • grafički dizajn ostalih promotivnih materijala

Web banneri:

 • banner na naslovnici portala
 • banner u rubrici
 • banner u članku
 • banner unutar teksta članka

Društvene mreže:

 • objava na Facebook
 • objava na Instagram
 • objava priče na Facebook
 • objava priče na Instagram
 • objava Reelsa na Facebook
 • objava Reelsa na Instagram
 • objava na Tik Tok
 • objava na YouTube
 • promocija na društvenim mrežama