Iz zahvalnosti za 60 godina Božje vjernosti i utjecaja Evanđeoske pentekostne crkve “Radosna vijest” Đakovo na društvo organizira se 60. obljetnica crkve koja će se održati 27. studenog 2022. U prostorijama crkve u ulici Matije Gupca 46, Đakovo od 15:30 sati.  

Među mnogim uzvanicima govorit će i dekan VETU (VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE U OSIJEKU) dr.sc. Peter Kuzmič.

Gostujući je profesor na nekoliko inozemnih sveučilišta, distingvirani profesor na postdiplomskom studiju Gordon-Cornwell u Bostonu te profesor etike na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Predavao je na svim kontinentima u više od 80 zemalja i predsjedavao Teološkoj komisiji Svjetske evangeličke alijanse i Lausanskog odbora. Bio je plenarni govornik na dvije generalne skupštine Svjetskog vijeća crkava. Jedan je od utemeljitelja i počasni član Hrvatskoga helsinškog odbor. Za međunarodnu afirmaciju odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske te Grbom Grada Osijeka. Objavio je 6 knjiga iz područja biblijskog prevodilaštva, hermeneutike i teologije, od kojih su neke prevedene na svjetske jezike. Član je uredništva nekoliko međunarodnih teoloških časopisa i autor brojnih znanstvenih, enciklopedijskih i leksikonskih članaka.

Izvor: Evanđeoska pentekostna crkva “Radosna vijest” Đakovo