Ova anketa o istraživanju zadovoljstva rezidenata manifestacijom Đakovački vezovi u cilju unaprjeđenja suradnje dionika u destinaciji dio je istraživanja građanke Grada Đakova za potrebe izrade diplomskog rada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čiji je cilj bolje razumijevanje zadovoljstva lokalnog stanovništva manifestacijom Đakovački vezovi. Podaci se prikupljaju u svrhu unaprjeđenja suradnje među dionicima u destinaciji.

dio je istraživanja građanke Grada Đakova za potrebe izrade diplomskog rada na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čiji je cilj bolje razumijevanje zadovoljstva lokalnog stanovništva manifestacijom Đakovački vezovi. Podaci se prikupljaju u svrhu unaprjeđenja suradnje među dionicima u destinaciji.

Anketa je anonimna i namijenjena je lokalnom stanovništvu koji su sudjelovali ili bili izloženi ovoj manifestaciji.

Za popunjavanje ove ankete potrebno je do 10 minuta, a popuniti ju možete na ovom linku ili skenirajući ovaj kod:

Foto: Đakovački vezovi