Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu jučer je upriličen blagoslov studentske kapelice Marije Majke Crkve kojem je nazočio i gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić. Okupljene su na početku pozdravili: rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. Vlado Guberac, kipar i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu Damir Mataušić te dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu prof. dr. Ivica Raguž, koji je kao teolog surađivao s Mataušićem na uređenju kapelice. Prvi dio programa pratile su glazbene dionice u izvedbi Krešimira Marmilića na violini i Milana Hibšera na orguljama, koje su inače posebno nabavljene za ovu kapelicu i koje su se po prvi puta mogle čuti u tom prostoru.

Izvor: Grad Đakovo