Sjednica Odbora za dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Đakova održana je 7. prosinca 2019. godine. Utvrđeno je da je Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija te financijskih potpora studentima Grada Đakova za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu bio otvoren od 19. studenoga do 3. prosinca 2019. godine. Pristiglo je 260 prijava te je prijavu povuklo 5 kandidata. Natječajem je raspisano 148 mjesta za učeničke i studentske stipendije/ financijske potpore od čega u svim kategorijama uvjete zadovoljava 208 kandidata.

Na temelju članka 54. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 15/19.) Odbor za dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Đakova zadržava pravo da preraspodjeli mjesta u pojedinim kategorijama stipendija i financijskih potpora pri donošenju Konačne liste, kako bi kandidat, bez obzira na to što se prijavio u više kategorija, mogao ostvariti pravo u samo jednoj kategoriji, po prioritetu visine stipendija.

U roku od 8 dana od isticanja liste, svaki kandidat ili zakonski zastupnik malodobnog kandidata koji je sudjelovao u Natječaju može uložiti utemeljeni prigovor s obrazloženjem na listu u pisanom obliku.

U slučaju prigovora lista postaje konačna nakon što se odluči o prigovoru i nakon isteka roka za prigovore.

Gradonačelnik sukladno Odluci i broju prijavljenih kandidata može promijeniti broj stipendija i financijskih potpora koje će ostvariti pojedina kategorija učenika i studenata.

Izvor: Grad Đakovo