Temeljem članka 38. stavak 4. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09., 2/13., 5/14., 12/19. i 4/21.,) predsjednica Skupštine Ivana Bagarić sazvala je 7. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 3. veljače 2022. godine u 10 sati u Velikoj vijećnici Skupštine Županije u Osijeku, Županijska 4, za koju predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine Županije
–   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Drugog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš
7. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
8. Informacija o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
9. Informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji
11. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju iznosa novčane naknade za rad u Službeničkom sudu u Osječko-baranjskoj županiji
12. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”
13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Anastaziji Aščić, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gabrijeli Džakula, mag. pharm. za promjenu prostora obavljanja ljekarničke djelatnosti na području Općine Satnica Đakovačka
15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Dalj za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta COPEFA – COnscious PEsticide FArming practices with agricultural school students
16. Prijedlog Ugovora o suradnji na provedbi projekta rekonstrukcije dogradnjom višenamjenskog prostora Osnovne škole “Antunovac”, Antunovac, Područne škole Ivanovac
17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir za sklapanje ugovora o opskrbi prirodnim plinom
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije
20. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti “Proračunska zaliha” Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2021. godine
21. Prijedlog za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika

Izvor|Foto: Osječko-baranjska županija