U gradu Đakovu i općinama Đakovštine su od 1. veljače trebale stupiti na snagu nove cijene odvoza miješanog komunalnog otpada. Međutim zbog primjene izmjena i dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, što je u skladu s preuzetom politikom EU-a o zbrinjavanju i razdvajanju otpada te smanjenju miješanog komunalnog otpada do 2022., Univerzal je zasad nastavio primjenu dosadašnjih cijena gdje je fiksni dio 61,64, a varijabilni dio cijene 2,63 kune po pražnjenju zelene kante. Da su na snagu stupile nove cijene odvoza, fiksni dio bio bi 46,56, a varijabilni, vezan uz pražnjenje zelene kante, 10 kuna budući da to treba biti motivator za razdvajanje otpada. Povlaštene cijene odvoza imaju staračka, samačka domaćinstva i slično.

Ustavni je sud, kao što je već objavljeno, stavio izvan snage izmijenjenu Uredbu o gospodarenju otpadom, čime je zasad po “starom”. Direktor Univerzala, Stjepan Ripić, kaže kako će novi cjenik složiti kada stignu zelene kante za biorazgradivi otpad.

Foto: Univerzal Đakovo