Ove nastavne godine učenici petih razreda koji pohađaju izbornu nastavu njemačkog jezika sudjelovali su u eTwinning projektu pod nazivom „ Once upon a time…The Grimm’s fairy tales !“ Ideja projekta je bila da se kroz bajke braće Grimm provedu različite aktivnosti u kojima bi učenici surađivali međusobno, ali i s učenicima iz raznih zemalja u Europi.

Ciljevi projekta bili su obogatiti nastavu u učionici kroz suradnju sa školama iz raznih europskih država, razvijati interes za knjige i čitanje kod učenika, proširivati kulturne horizonte, učiti se toleranciji i poštivanju drugih i različitih kultura, razmjenjivati iskustva s učenicima drugih zemalja, ohrabrivati učenike na korištenje stranog jezika kao sredstva komunikacije s učenicima u drugim državama, motivirati učenike za učenje stranog jezika kroz različite aktivnosti koje uključuju i glazbu, likovno izražavanje, maštu i kreativnost.

Projekt je bio podijeljen u više etapa u kojima su učenici trebali izvršavati određene zadatke. Prvi zadatak je bio međusobno upoznavanje škola članica projekta. Za tu fazu napravili su prezentaciju o školi na njemačkom jeziku.

Projekt je bio podijeljen i po dobnim skupinama i po bajkama koje je svaka skupina proučavala. Petaši su imali zadatak proučiti bajku „Aschenputtel“, odnosno Pepeljugu.

U drugoj fazi bavili su se biografijom braće Grimm koju su napravili njihovi partneri s učenicima starije dobne skupine. Zatim su se koncentrirali na njihovu bajku. Čitali su je, učili nove riječi, prepričavali bajku.

U trećoj fazi ukrasili su pano u učionici plakatima na temu bajke Pepeljuga.

Za Božić su uvježbali njemačku božićnu pjesmu „Alle Jahre wieder“, snimili video i poslali je partnerima, a oni su im uzvratili svojim videom u kojem pjevaju božićnu pjesmu i žele sretan Božić.

Zadnja faza je bila pisanje zajedničke priče. Učenici su zajednički smislili početak i zaplet jedne bajke, dvije učenice su ilustrirale bajku i poslali su je partnerima u Grčku.

Na kraju su putem zajedničkog padleta govorili o omiljenim aktivnostima tijekom projekta.

Izvor: Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića Đakovo