Polaganjem ruku i posvetnom molitvom đakovačko-osječkog nadbiskupa mons. Đure Hranića, tijekom euharistijskog slavlja u đakovačkoj prvostolnici u nedjelju, 10. listopada 2021. u 10:30, za đakone Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređeni bogoslovi: Nikola Klemen (Župa Svih svetih Đakovo), Stjepan Krešo (Župa sv. Ane Tenja), Antun Nikolić (Župa sv. Antuna Padovanskog Otok), Bernard Prelčec (Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Valpovo), Florijan Zagorščak (Župa sv. Martina, biskupa Privlaka).

Nikola Klemen rođen je 8. prosinca 1997. godine u Đakovu. Dolazi iz Župe Svih svetih Đakovo 1. Sin je majke Mirte rođ. Barišić i pok. oca Damira, a ima i starijega brata Tonija. Nakon završene Osnove škole Vladimira Nazora u Đakovu, upisao je Srednju strukovnu školu Antuna Horvata pod zanimanjem „Tehničar za mehatroniku” u istome gradu. Po završetku srednje škole u jesen 2016. godine primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu kao kandidat Đakovačko-osječke nadbiskupije. U isto vrijeme upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Na istom fakultetu diplomirao je 17. rujna 2021. s temom „Duhovna signifikantnost sakramenta bolesničkog pomazanja u bolničkom dušobrižništvu“.

Stjepan Krešo rođen je 19. ožujka 1993. u Osijeku. Dolazi iz Župe sv. Ane u Tenji. Sine je majke Suzane i oca Nikole, a u obitelji ima sestru blizanku Barbaru i tri mlađa brata: Mateja, Juraja i Josipa. Osnovnu školu završio je u Tenji 2007. godine te je upisao II. Gimnaziju u Osijeku i završio ju 2011. godine. U Bogoslovno sjemenište u Đakovu ulazi 2014. godine i istovremeno upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, koji je završio obranivši 30. rujna 2020. diplomski rad pod nazivom „Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa“.

Antun Nikolić dolazi iz Župe sv. Antuna Padovanskog u Otoku. Rođen je 13. kolovoza 1996. u Vinkovcima, kao sedmo od desetero djece majke Ljiljane i oca Antuna. Pohađao je OŠ Josipa Lovretića u Otoku i Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Ministrant je od prve pričesti, a dugo godina bio je i član Franjevačke mladeži – Frame te molitvene zajednice svoje župe. Nakon završene srednje škole 2015. godine ulazi u Bogoslovno sjemenište i upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Diplomirao je 2020. godine na temu „Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji“.

Bernard Prelčec rođen je 10. ožujka 1996. godine u Osijeku. Dolazi iz Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Valpovo. Sin je majke Andreje r. Škondrić i oca Branka. Ima starijega brata Branimira te mlađeg brata Bornu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (Opća gimnazija) završio je u Valpovu. Nakon toga upisao je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje je završio dvije godine. Godine 2018. prebacuje se na KBF u Đakovu na treću godinu studija te pristupa Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Diplomirao je 15. rujna 2021. godine iz područja dogmatske teologije na temu „Mariologija Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. u svjetlu promišljanja sv. Bernarda iz Clairvauxa“.

Florijan Zagorščak rođen je 29. svibnja 1997. godine u Vinkovcima. Dolazi iz Župe sv. Martina, biskupa Privlaka. Sin je majke Ljubice rođ. Strunje i oca Ive. Stariji je brat Noelu i Patriku. Nakon završene osnovne škole u Privlaci upisao je Gimnaziju Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima (opći smjer). Po završetku gimnazije upisao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje kao laik završava tri godine. Nakon završene treće godine studija primljen je u Bogoslovno sjemenište u Đakovu i studij nastavlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Diplomirao je 27. rujna 2021. godine na temu Kristovo uskrsnuće u teologiji Josepha Ratzingera.

Izvor: DJOS/Anica Banović
Foto: DJOS