Tijekom listopada 2018. godine javni isporučitelj vodnih usluga Đakovački vodovod d.o.o. je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) podnio prvi dio zahtjeva za potporu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2 »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.1 »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i to za dva projekta:

-Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački,

-Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Kondrić i Levanjska Varoš sa izgradnjom vodospreme.

Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu su donesene tijekom svibnja 2019.godine, a nakon toga su potpisni ugovori o financiranju sa Agencijom za plaćanje.

Sredstva potpore u cijelosti su osigurana iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Pripremljena je dokumentacija o nabavi te je proveden postupak javne nabave, a nakon toga su potpisani i ugovori za izvođenje radova sa odabranim izvođačima. Oba navedena projekta su započela sa provedbom u isto vrijeme.

Izgradnja je započela krajem srpnja 2020.godine, a radovi predviđeni ugovorom su završeni tijekom svibnja, odnosno lipnja 2021.godine. U nastavku slijedi kratki opis projekata.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački

Početak radova: 31.07.2020.

Završetak radova: 12.05.2021.

Vrijednost izvedenih radova: 2.166.925,83 kn

U sklopu projekta Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački izvedeno je 6.114,25 m vodoopskrbnih cjevovoda sa 2 stanice za podizanje tlaka smještene u naselju Hrkanovci Đakovački.

U sklopu projekta izveden je i 61 kućni priključak na sustav vodoopskrbe, financiran u sklopu projekta te je stanovnicima omogućena isporuka zdravstveno ispravne i kvalitetne vode za piće.

Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Kondrić i Levanjska Varoš sa izgradnjom vodospreme

Početak radova: 31.07.2020.

Završetak radova: 30.06.2021.

Vrijednost izvedenih radova: 5.553.474,87 kn

Realizacijom projekta Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Kondrić i Levanjska Varoš sa izgradnjom vodospreme izgrađen je vodoopskrbni cjevovod između naselja Kondrić i Levanjska Varoš u duljini 11.832,65 m te vodosprema kapaciteta 100 m3 u naselju Majar.

U sklopu projekta izvedena su i financirana 72 nova kućna priključka na vodoopskrbnu mrežu. Izgradnjom predmetnog cjevovoda stanovnici naselja Majar su priključeni na vodoopskrbnu mrežu, a stanovnicima naselja Levanjska Varoš i Breznica Đakovačka je osigurana kontinuirana i sigurna isporuka potrebnih količina zdravstveno ispravne i kvalitetne vode za piće.

Izgradnjom navedenih cjevovoda unaprijedilo se postojeće stanje vodoopskrbe, poboljšao se komunalni standard građana predmetnih naselja te je omogućena kontinuirana opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće sadašnjih i budućih korisnika, a ujedno su stvoreni uvjeti za produžetak vodovodne mreže prema naseljima Slobodna Vlast i Musić.

Đakovački vodovod: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Općina Trnava