U Velikoj vijećnici Grada Đakova jučer je započela trodnevna edukacija koju provodi Centar za poduzetništvo Osijek u sklopu projekta Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET II, a u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Centar polaznicima pruža edukaciju o pokretanju poslovanja s posebnim naglaskom na izradu poslovnog plana za mjeru samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na početku edukacije polaznike je jučer pozdravio zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Robert Francem. – Svaka inicijativa Grada Đakova i sudjelovanje u različitim mjerama ima svoju svrhu što je osobito vidljivo kad građani zainteresirani za razvoj poduzetništva to prepoznaju i pokušaju doći do informacija. Grad Đakovo ima obvezu da kroz Poduzetnički centar ili kroz sudjelovanje u različitim tijelima, a u ovom slučaju Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Osječko-baranjske županije, potiče ljudski potencijal na svom području kako bi u narednim razdobljima građani razvijali poduzetničke ideje, rekao je Francem zaželjevši polaznicima uspješnu edukaciju.

Program edukacije polaznicima pruža mogućnost uvida u vlastite kapacitete za poduzetništvo, sagledavanje vlastite snage i slabosti te da se kroz vježbe i umrežavanje osnažuju radeći na slabostima i učeći kako iskoristiti potencijal vlastitih snaga. Nakon početka posvećenog poduzetništvu i poduzetnicima, edukacija obuhvaća bitne elemente o pokretanju poduzetničkog pothvata u području financija (pravni oblici, porezi, doprinosi, financijsko praćenje, fiskalizacija, ostala obvezna davanja, PDV, definiranje ulaganja i izvora financiranja, kalkulacije cijena, planiranje prihoda i rashoda, utvrđivanje točke pokrića, utvrđivanje rezultata poslovanja, novčani tijek, putni nalozi, blagajna…), potom i u području marketinga, komunikacije s tržištem i izradom marketing mix-a za vlastiti pothvat. Na posljetku sve naučeno polaznici edukacije će integrirati u poslovni plan. Također, polaznicima će biti pojašnjeni uvjeti i načini korištenja HZZ-ove mjere za samozapošljavanje. Voditeljice edukacije jučer su naglasile kako su polaznicima besplatna savjetovanja dostupna i nakon završetka edukacije. U organizaciji edukacije pomogli su HZZ Đakovo i Poduzetnički centar d.o.o. te Grad Đakovo kao član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost