U Semeljcima je jučer boravio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Dubravko Ponoš, koji često u posljednje vrijeme svraća u Slavoniju. O aktualnim i budućim projektima komunalnoga gospodarstva i energetske obnove razgovarao je s općinskim načelnikom Grgom Lončarevićem. Dovršetkom objekta za razvrstavanje otpada i spremanje strojeva na odlagalištu Ada u Koritni Općina je stvorila uvjete za detaljnije razvrstavanje otpada, projektirana je i nova kaseta za odvajanje miješanoga otpada, pa sada s Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti ozbiljno pregovara o produžetku ugovora za sufinanciranje sanacije Ade, kaže načelnik Grga Lončarević. Budući da je uspostava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Antunovcu daleko od realizacije, načelnik vjeruje u podršku Fonda, te produženje vijeka korićanskome odlagalištu, koje je lani dobilo novu pristupnu cestu vrijednu više od milijun kuna i zaprimilo 270 tona miješanog otpada sa semeljačkog područja, gdje gospodarenje otpadom obavlja trgovačko društvo Junakovci u vlasništvu Općine Semeljci.

Šesti u Hrvatskoj po razdvajanju otpada

Žitelji pet naselja na području Općine primarnom su selekcijom i u reciklažnome dvorištu na Adi u prošloj godini prikupili 69 tona papira, 45 tona plastike, 146 tona biorazgradivog otpada, osam tona stakla i tonu i pol metala, što je gotovo polovica ukupne količine proizvedenog otpada, čime su Semeljci među rijetkim sredinama u Hrvatskoj koje su dostigle visok “europski” udjel reciklabilnog otpada i šesti su u zemlji po razvrstavanju i kulturi postupanja s otpadom, na čemu im je Ponoš čestitao.

Prvi je cilj jučerašnjeg Ponoševa posjeta Semeljcima ipak bio provjeriti kako izgleda netom dovršena energetski obnovljena zgrada Osnovne škole Josipa Kozarca, u koju je investirano 3,2 milijuna kuna. Iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) Županija je za projekt obnove posredstvom Fonda bila osigurala bespovratnih 2,2 milijuna. Stara drvena stolarija zamijenjena je novom, postavljen je novi krov, škola ima i novu kotlovnicu, a sve to omogućit će smanjenje potrošnje energije do 60 posto! Osim same školske zgrade, energetskom je obnovom bila obuhvaćena i sportska dvorana uz samu školu; rekonstruiran je njezin dotrajali krov i postavljena led rasvjeta.

Za obnovu područnih škola 2,3 milijuna kuna 

– Želio sam se uvjeriti iz prve ruke kakve su uštede koje ostvaruje škola u Semeljcima i jesu li one u praksi onakve kakve su bile predviđene projektom. Standard obrazovanja i kvaliteta života ovdje je sada veća, pa od učenika očekujemo veći motiv i puno novih malih prvaka!, kaže Ponoš. Dodaje da slijedi energetska obnova objekata područnih škola u Kešincima i Koritni, vrijedna 2,3 milijuna kuna, za koje je “povučeno” nepovratnih 1,3 milijuna kuna europskoga novca. – U Semeljcima se pojavljuje puno kvalitetnih projekata i zato često nailazim ovamo. Uvijek o svemu razgovaramo i unatoč malim operativnim problemima, zahvaljujući snalažljivosti načelnika Lončarevića, brzo se pronalaze rješenja, zaključio je direktor FZOEU-a Ponoš.

Danijel Geošić