Davne 1970. godine, poljoprivrednog redara imalo je svako selo, odnosno mjesna zajednica, a svoje poljare imali su i bivši poljoprivredni kombinati, pa tako i Poljoprivredno-industrijski kombinat Đakovo. Njihov zadatak bio je da čuvaju polja, urod, pazili su da ne dođe do štete na njima, krađe i bacanje smeća na poljoprivredne površine.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednog redara mora imati lokalna samouprava s više od 5000 ha obradive poljoprivredne površine.

Grad Đakovo dobio je svog poljoprivrednog redara 1. lipnja, te je on prvi takav redar pri gradskoj upravi. Kako smo ranije naveli to je i zakonska obveza koja je proizašla iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Posao poljoprivrednog redara uključuje nadziranje pravilne provedbe agrotehničkih mjera: privodi li se obradivo zemljište svrsi, uklanja li se ambrozija s poljoprivrednih površina, je li kanalska mreža na poljima protočna itd. Polja, poljski putovi i kanali fokus su njegova nadzora.

Sanja Rogoz-Šola, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova, istaknula je kako svaka lokalna samouprava koja na svome području ima više od 5000 ha, neovisno o vlasničkoj strukturi poljoprivrednog zemljišta, mora imati redara poljoprivredne struke, te je istaknula kako Grad Đakovo ima 6300 ha zemljišnog fonda.

Kako doznajemo od Glasa Slavonije za ovaj posao u Đakovu bila su da kandidata koja su pristupila pisanom testiranju koje je prošao i mladi Budrovčanin poljoprivredne struke. Budući da druga kandidatkinja nije prošla pisani ispit, mladi Budrovčanin na poslu poljoprivrednog redara prvo treba proći tri mjeseca probnog rada.

Redari su rješenjem ovlašteni narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te o poduzetim mjerama redovito izvještavati Poljoprivrednu inspekciju. Natječaj za ova zemljišta je u pripremi, a kada uđu u zakup te zemlje, pratit će se drže li se zakupci svojih gospodarskih programa na temelju kojih dobivaju table na natječaju.

Izvor fotografije: Silvija Butković