Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij kojim se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja kao i prethodnih godina. Za ovu je namjenu u proračunu osigurano 250.000 kuna.

Odabir kandidata obavljao se temeljem utvrđenih kriterija, a to su: opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.

Pravo na potporu ostvarilo je 60 postdiplomaca, a riječ je o korisnicima potpore koji su polaznici sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Najviše potpora odobreno je za poslijediplomske studije na visokoškolskim ustanovama u Osijeku i to 50 potpora, slijedi Zagreb s 9 potpora, Zadar s 2 potpore i 1 potpora studentu na poslijediplomskom studiju u Rijeci.

Obrazovanje je temelj svih društvenih aktivnosti, a kontinuiranim usavršavanjem stječemo ne samo nova znanja i vještine nego se gradimo kao osobe, usavršavamo se u poslu koji obavljamo i dajemo svoj doprinos razvoju boljeg društva. Stoga, dragi poslijediplomci, sretno vam na tom putu – poručio je župan Ivan Anušić.

Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja naše Županije za najvišu razinu znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. Osječko-baranjska županija u potpunosti podupire ulaganje u obrazovanje na najvišoj razini te svojim potporama nastoji barem djelomično financijski pratiti pojedince koji su spremni obrazovati se i nakon završenih fakulteta.

Osječko-baranjska županija: službeno izvješće za javnost