Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić donio je 14. prosinca 2020. godine Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti po Javnom pozivu  za dodjelu potpora za 2020. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine. Naime, sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2018. – 2020. godine, ovom Odlukom gradonačelnik Grada Đakova utvrđuje mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva kojima će se, sukladno podnesenim prijavama na Javni poziv za dodjelu potpora za 2020. godinu, dodijeliti financijska sredstva iz Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu.

Potpore male vrijednosti, na temelju ove Odluke, dodjeljuju se  u svrhu stvaranja uvjeta za nastanak povoljnog poduzetničkog okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Grada Đakova te u svrhu smanjenja negativnih ekonomskih posljedica uz olakšavanje poslovanja trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama na području Grada Đakova u cilju održavanja likvidnosti istih i očuvanja radnih mjesta za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID -19 uzrokovane koronavirusom.

Ukupno će biti dodijeljeno nešto više od 2,5 milijuna kuna.

Cjelokupan popis s iznosom potpora možete preuzeti ovdje:

Odluka o dodjeli potpora (gospodarstvo)

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost