Gradonačelnik Grada Đakova donio je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“. Tako u vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova dana 25. prosinca 2023. godine i 1. siječnja 2024. godine mogu raditi do 4.00 sata, a u razdoblju od 10. prosinca 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine mogu raditi do 2.00 sata. Radno vrijeme vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata.

Gradonačelnik je donio i Odluku o proglašenju sajamskih dana za vrijeme održavanja manifestacije „Svome Gradu za blagdane – Advent 2023.“ na području Grada Đakova. Sajamskim danima proglašavaju se dani: 10. prosinac, 17. prosinac, 24. prosinac, 26. prosinac, 31. prosinac 2023. godine i 1. siječanj 2024. godine. Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao dio sajamskih dana može započeti u 7.00 sati i završiti do 24.00 sata.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo