Nacrt 2. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2019. godinu upućen je na javno savjetovanje i objavljen na mrežnim stranicama Grada Đakova. Gradsko vijeće donijelo je Proračun Grada Đakova za 2019. godinu na 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine. Prvi rebalans proračuna donijet je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31.
siječnja 2019. godine. Tijekom godine došlo je do potrebe za izmjenom određenih programa i aktivnosti koji su planirani u proračunu i rebalansu za 2019. godinu. Navedenim promjenama programa i aktivnosti mijenja se i Plan razvojnih programa i Plan nabave, stoga je potrebno napraviti 2. rebalans proračuna.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom 2. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2019. godinu, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom na to da se Nacrt 2. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2019. godinu odnosi na pitanja od interesa za građane.

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 28. ožujka 2019. do 7. travnja 2019. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: ivana.curic@djakovo.hr ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo. Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

 

Više informacija OVDJE.

 

Izvor: Grad Đakovo