Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Dječjim vrtićem Đakovo za projekt „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Vila na adresi Kralja Petra Krešimira 2, Đakovo“. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4C Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je 2.249.253,02 kuna, od tog iznosa EU sufinancira 678.534,34 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzelo je na sebe 705.184,85 kunn prihvatljivih troškova projekta, dok ostatak sredstava osigurava grad Đakovo. Razdoblje provedbe projekta je od studenog 2016. godine do rujna 2018. godine.

Autor: I.K.