Folklorni odbor Đakovačkih vezova objavio je dva natječaja Đakovačkih vezova koji se odnose na Male vezove. Objavili su literarni natječaj za dječje radove na temu “Kako smo postali Slavonci?” i likovni natječaj za dječje radove na temu “Portret šokačke obitelji”.

Oba natječaja prenosimo u cijelosti.

Natječaj Đakovačkih vezova (Mali vezovi) za najbolje literarne radove djece osnovnoškolske dobi

OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA ĐAKOVA I ĐAKOVŠTINE

Folklorni odbor Đakovačkih vezova poziva Vas i Vaše učenike da i ove godine sudjelujete u literarnom natječaju povodom Malih vezova. Cilj je inicijative u vezovska događanja uključiti što veći broj djece s područja Grada Đakova i Đakovštine.

            Tema ovogodišnjeg natječaja je KAKO SMO POSTALI SLAVONCI

Obrazloženje teme: Predlaže se da učenici razgovorom sa svojim roditeljima i starijim članovima obitelji istraže svoje podrijetlo (odakle su došli njihovi predci, zašto su došli baš u Slavoniju, kako su nekada predci živjeli u Slavoniji, a kako žive oni danas). Također, bilo bi dobro da se osvrnu na to što za njih znači biti Slavonac.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine, a prijaviti se mogu pojedinačni radovi učenika osnovnih škola s područja Grada Đakova i Đakovštine.

Natječaj će biti proveden u dvjema kategorijama:

a) razredna nastava

b) predmetna nastava.

Propozicije natječaja sljedeće su:

1. Svaka škola samostalno organizira sudjelovanje učenika u natječaju.

2. Na uratku je potrebno naznačiti naziv škole, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime učenika te razred.

3. Svaki učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom.

4. Radovi mogu biti pisani na standardnome hrvatskom jeziku i/ili dijalektu.

5. Učenici se mogu izražavati pjesničkim i proznim tekstovima.

Prozni tekstovi ne smiju biti duži od 3 kartice teksta (Word Document, Times New Roman, font 12, prored 1,5).

6. Radove u digitalnom obliku potrebno je dostaviti na e-adresu: , najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

7. Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Krasanka Kakaš, prof. hrvatskoga jezika, Ivana Bilać, prof. hrvatskoga jezika, Maja Nikačević, dipl.           uč.

8. Prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade.

9. Dodjela priznanja i nagrada učenicima te njihovim mentorima bit će održana na svečanoj priredbi o kojoj ćete biti pravodobno obaviješteni.

10. Odrednice za prosudbu:

‒        vješta uporaba jezika u skladu s temom rada i dobi učenika

‒        originalnost u odabiru teme i forme

‒        izbjegavanje stereotipa na razini izraza

‒        istraživanje vlastitog doživljaja i spoznaja, prošlosti i suvremenosti.

Za sva dodatna pitanja vezana za literarni natječaj stojimo na raspolaganju putem e-pošte: [email protected] ili telefona: 091/979-33-31.

Natječaj Đakovačkih vezova (Mali Vezovi) za najbolje likovne radove djece predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Đakova i Đakovštine

OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA ĐAKOVA I ĐAKOVŠTINE

DJEČJIM VRTIĆIMA GRADA ĐAKOVA I ĐAKOVŠTINE

Folklorni odbor Đakovačkih vezova poziva Vas i Vašu djecu/učenike da i ove godine sudjelujete u likovnom natječaju povodom Malih vezova. Cilj je inicijative u vezovska događanja uključiti što veći broj djece s područja Grada Đakova i Đakovštine.

            Tema je ovogodišnjeg natječaja PORTRET ŠOKAČKE OBITELJI.

Obrazloženje teme: Obiteljske fotografije predstavljaju pravo etnološko blago. Iz sadržaja fotografije možemo saznati mnoštvo informacija: broj članova obitelji, područje življenja, bračni status, običaje koji su njegovani tijekom života, a s obzirom na to kako su se odijevali i materijalni status obitelji.

Ove je godine omogućeno učenicima da se okušaju u crtanju i slikanju jednog od prvih i najvažnijih likovnih motiva – portreta. Portretu likovnim umjetnostima (slikarstvu, kiparstvu, grafici i fotografiji) označava prikaz određene osobe s njezinim fizičkim obilježjima i psihičkim izrazom. Portret može prikazivati samo lice ili glavu (profil, poluprofil, tri četvrtine profila, en face), poprsje, lik do koljena ili cijelu figuru.Portret ima ogroman značaj u povijesti umjetnosti. Prikazom osoba saznajemo kako su osobe izgledale, kako su se odijevale pa čak i kakav im je bio karakter. 

Ključni pojmovi: crta, tok i karakter crta, ploha, kompozicija, proporcija, ornament, ritam.

Tehnički podaci:

plošno oblikovanje/2D.

Likovne tehnike: olovka, tuš i pero, lavirani tuš, kreda, ugljen, pastele, masne boje, kolaž papir, tempere, gvaš, akvarel, linorez, karton tisak, monotipija i kombinacije.

Likovni radovi vrednuju se prema sljedećim elementima:

– originalnost ideje i poruke (individualni izraz i izbjegavanje šablonskih i stereotipnih prikaza)

– likovni jezik/jasnoća poruke/primjena ključnih pojmova

– primjena likovno-vizualne tehnike.

Kao motivacija mogu vam poslužiti fotografije koje se nalaze u prilogu ovog poziva ili neke druge fotografije koje sami pronađete.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine, a prijaviti se mogu samo POJEDINAČNI radovi učenika osnovnih škola i vrtića s područja Grada Đakova i Đakovštine.

            Natječaj će biti proveden u tri kategorije, prema uzrastu djece:

a) vrtići i predškola

b) razredna nastava

c) predmetna nastava.

Propozicije su natječaja sljedeće:

1. Svaka škola i dječji vrtić samostalno organizira sudjelovanje djece i učenika u natječaju.

2. Na poleđini likovnog rada potrebno je naznačiti naziv škole/dječjeg vrtića, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime djeteta,                        razred/skupinu.

3. Radove je potrebno dostaviti u Turističku zajednicu grada Đakova, najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

4. Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Dajana Karas, mag. educ. art. Predsjednica povjerenstva, Ivana Dević, mag. ethnol. et anthrop.,        kustosica etnološke zbirke u Muzeju Đakovštine, Maja Nikačević, dipl. uč., organizator i član.

5. Prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade. Radovi se ne vraćaju.

6. Najbolji radovi bit će nagrađeni, a svi radovi bit će izloženi na zajedničkoj izložbi o kojoj ćete biti pravovremeno obavješteni.

Za sva dodatna pitanja vezana za likovni natječaj stojimo na raspolaganju putem e- pošte: [email protected] ili telefona: 091/979-3331.

Izvor: Turistička zajednica Grada Đakova
Foto: Marko Milas