Izvedbeni projekt Staging a play: Antigona nastavak je višegodišnjeg scenskog istraživanja izvedbenih praksi kroz dva autorska koncepta: solo-izvedbe kojom se Matija Ferlin bavio u seriji radova Sad Sam i koncepta proširenih koreografskih uprizorenja u projektima pod zajedničkim nazivom Staging a Play. Odabirom Antigone kao ishodišta Ferlin se odlučuje za još radikalniji i kompleksniji pristup ideji proširenog koreografskog uprizorenja, pri čemu dramska lica i njihove funkcije svodi na jedno izvođačko tijelo i jedan glas, zadržavajući narativ drame i logiku dramskih situacija. Preuzimanjem funkcija i replika svih protagonista i odnosa koje oni kreiraju, Ferlin izlaže svoj izvođački korpus; pokret i govor, nizu situacija koje balansiraju na rubu izvedbenih mogućnosti i logike.

Koristeći prostor pozornice za traženje svemogućeg, polivalentnog, izvođačkog tijela koje se istovremeno gradi i ruši, ispisuje i briše, dijeli i sažima, Ferlin s otvorenim rizikom ulazi u dekonstruiranje konvencija drame, dramskog narativa, izvedbe i kazališnog čina, ali i vlastitog izvođačkog habitusa, želeći stvoriti koreografsku cjelinu ekstremno delikatne tjelesnosti u suprotnosti s govornom riječi.

Foto: Silvija Butković