Gradonačelnik Grada Đakova, Marin Mandarić donio je dvije Odluke o otvaranju Javnih poziva kojima se dodjeljuju potpore građanima. Od danas su otvoreni: “Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova u 2024. godini” i “Javni poziv za poticanje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča na području Grada Đakova u 2024. godini”.

Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti namijenjen je fizičkim osobama – građanima koji imaju obiteljsku kuću i prebivalište na području Grada Đakova, a koji su uspješno realizirali projekt poticanja obnovljivih izvora energije (izgradnje solarne elektrane) sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz protekla dva Javna poziva Fonda (iz rujna 2022. godine i studenoga 2023. godine). Grad Đakovo sufinancirat će građanima projekt s dodatnih 20% sredstava koji se obračunavaju na iznos ukupno priznatih troškova realizacije projekta, odnosno do maksimalnih 3.981,68 eura. To za građane znači da će njihova investicija biti ukupno sufinancirana sredstvima Grada i Fonda čak 60%, odnosno 70% priznatih troškova (ovisno na koji Javni poziv Fonda su bili prijavljeni), odnosno do iznosa maksimalne potpore koju daju Grad i Fond. Prijave se zaprimaju od 1. ožujka 2024. do zaključno 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu.

Javni poziv za  poticanje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest namijenjen je također fizičkim osobama – građanima s područja Grada Đakova koju uklanjaju azbestne ploče s krova i ovo je već treća godina da se isti objavljuje. Građani mogu ostvariti ukupan iznos sufinanciranja po ovome Javnom pozivu, ako se prijave na obje mjere (za uklanjanje i zbrinjavanje ploča) do maksimalnih 1.600,00 eura, a otvoren je od 1. ožujka do 1. studenoga 2024. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu.

Javni pozivi i svi obrasci za prijave na oba mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Grada Đakova.

JAVNI POZIV za poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kućana području Grada Đakova u 2024. godini

JAVNI POZIV za poticanje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča na području Grada Đakova u 2024. godini

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo