Danas, 12. listopada 2022. godine, u Maloj vijećnici Grada Đakova održana je konferencija za medije na temu društveno poticane stanogradnje. Na konferenciji su govorili zamjenik gradonačelnika Antun Galić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, investicije i razvoj Mislav Živković i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Sanja Rogoz-Šola.

Već prije 10-ak mjeseci Grad Đakovo uključio se u Program društveno poticane stanogradnje (POS), gdje će zajedno s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama graditi stanove, a održanom konferencijom želi se građanima dodatno usmjeriti pažnju na ovu aktivnost kojom dio njih može riješiti problem stambenog pitanja.

Cijena kvadrata neće biti veća od 1350 eura

Prvi je govorio zamjenik gradonačelnika Antun Galić:

“Uz trenutnu situaciju globalnog tržišta, cijena energenata, tržišta nekretninama, svjedoci smo se da unatoč manjem broju stanovnika na području Grada Đakova, gradi i kupuje veliki broj stanova te postoji još velika potreba za izgradnjom, a zbog cjelokupne situacije na tržištu cijene stanova jako rastu i to sve skupa se prevali preko leđa građana. Upravo iz tog razloga Grad Đakovo ušao je u ovaj program.”

Uvod u program bila je anketa koja se provodila u lipnju i srpnju, a sada je cilj da se u drugi krug ankete, koji traje od 14. rujna do 31. listopada, uključi što više građana koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

“Cilj svega ovoga je da se na području Grada Đakova kroz POS-ov program izgradi stambena zgrada, za koju se već unaprijed zna da cijena kvadrata u njoj neće biti veća od 1350 eura.”, rekao je Galić, dodavši da će cijena biti manja od tržišne iz razloga što Grad u ovom programu rješava zemljište, komunalnu infrastrukturu i priključke.

Pozvao je sve zainteresirane da popune anketni listić kako bi u Gradu znali na čemu su i mogli krenuti dalje u realizaciju ovog projekta.

Važno je mišljenje građana koje će se dobiti anketom

Nakon zamjenika gradonačelnika više detalja o projektu iznio je voditelj Odsjeka za gospodarstvo, investicije i razvoj Mislav Živković:

“Provođenjem ankete nastoji se prikupiti što je moguće više mišljenja građanki i građana, a u anketi mogu sudjelovati i svi oni koji imaju prebivalište na području čitave Republike Hrvatske te u određenom trenutku imaju namjeru grad Đakovo načiniti svojim stalnim prebivalištem. Kroz anketu se putem 15 određenih pitanja opipava puls javnosti, a anketa se može pronaći na službenoj stranici Grada Đakova, službenoj stranici APN-a i na porti u gradskom poglavarstvu”.

Mišljenja izrečena u anketi izrazito su važna Gradu Đakovu kako bi u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama mogli donijeti daljnje korake u razvitku ovog projekta. Nakon provedbe ankete sljedeći koraci su donošenje odluke o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja i zatim odluke kojom se određuju mjerila i kriteriji na temelju čega se i raspisuje javni natječaj. Mjerila i kriterije donosi Grad Đakovo u suradnji s Agencijom.

“Što će biti određeno kao lista prvenstva će se naposljetku vidjeti u daljnjim odlukama o mjerilima i kriterijima, hoće li se dati prvenstvo zaštićenim najmoprimcima, uvjetima stanovanja, stambenom statusu, životnoj dobi, stručnoj spremi ili nekim drugim elementima i segmentima u skladu s demografskom politikom Grada Đakova”, rekao je još Mislav Živković, dodavši kako je ovdje još dug put koji uključuje potpisivanje ugovora i predugovora s Agencijom, određivanje lokacije višestambene zgrade, provođenje postupaka javnih nadmetanja koji se odnose na građevinske segmente i drugo.

Kao važna informacija za građane istaknuto je kako se u sklopu POS programa omogućuje korištenje kredita bez jamca, da se kamatne stope kreću oko 2 % i da je rok otplate do 30 godina.

Grad će vrlo vjerojatno ciljati na mlade obitelji, a kao lokacija spominje se i Mimoza

O samoj anketi i o tome koji će se kriteriji uzimati u obzir pri rangiranju rekla je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Sanja Rogoz-Šola:

“Grad će vjerojatno ići u smjeru poticanja mladih obitelji za kupnje ovakvih stanova pod vrlo povoljnim uvjetima kako bi se održao broj stanovnika na području Grada Đakova i kako bi se privukle mlade obitelji u grad.”, zatim je dodala o samoj anketi, odnosno upitniku:

“Upitnik je vrlo kratak i sastoji se od nekih 15-ak pitanja te se iz njega da naslutiti što se sve u ovom programu može uzeti kao kriterij i mjerilo.”

Višestambena zgrada čijoj bi se izgradnji pristupilo gradila bi se na jednoj od lokacija u vlasništvu Grada Đakova, a zamjenik gradonačelnika Galić rekao je kako postoji šansa da lokacija bude prostor današnje Mimoze:

“Lokacija nije konkretno određena, ima ih nekoliko, a jedna od lokacija koja je možda najatraktivnija je Mimoza koja je bez naknade prenesena u vlasništvo Grada. Grad se uključio u rješavanje problema Mimoze. Ona je velika, zapuštena, problem je njezina velika kvadratura koja nije pogodna za rješenja koja su predlagana do sada.”

Osim Mimoze još su neke atraktivne lokacije u igri, a odabir same lokacije ovisi o zainteresiranosti građana, odnosno o broju stanova koji bi se gradili.

Anketni upitnik možete pronaći ovdje.

Igor Kretonić
Foto: Moje Đakovo