Dodatak sporazumu kojim se omogućava nastavak projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ s načelnicima i gradonačelnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije jučer je potpisao župan Ivan Anušić. Za Grad Đakovo potpisao ga je gradonačelnik Marin Mandarić. Uz naš grad, potpisali su ga još Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petlovac, Petrijevci, Punitovci, Strizivojna, Vladislavci i Vuka. Ovu pogodnost do danas je iskoristilo 13 obitelji s područja Grada Đakova.

S obzirom da je u projektu koji je počeo 2019. godine iskorišten kreditni potencijal od gotovo 20 milijuna eura (150 milijuna kuna), na sjednici Županijske skupštine 15. prosinca 2022. godine isti je povećan za dodatnih 10 milijuna eura te sada iznosi ukupno 30 milijuna eura. Kamatna stopa, ugovorena sa šest poslovnih banaka (Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka), kreće se u rasponu od 2,78 do 3,30%, međutim Županija i navedene općine i gradovi subvencioniraju kamatu s dva postotna poena (jedan Županija, jedan jedinica lokalne samouprave) te će kamata za neke korisnike biti već od 0,78 %.

Župan Anušić je podsjetio da su cijelu priču, jedinstvenu u Hrvatskoj, započeli 2019. godine, a na ovaj način 382 korisnika kupili su 181 stan i 201 kuću. Radi se o prvoj nekretnini za obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje, uz kamate koje su manje od jedan posto te su kao takve najpovoljnije u Hrvatskoj. Kreditni potencijal je, kako je rekao, 10 milijuna eura. Izrazio je nadu da će i nakon predstavljanja ovog potpisa potražnja biti toliko velika da će, kao i nekoliko puta ranije, morati povećavati kreditni potencijal. – Ovaj projekt na konkretan način pomaže demografskom oporavku našeg kraja, ali i rješavanju jednog od najvećih problema u Hrvatskoj, a to je stalno stambeno zbrinjavanje. U vremenu kad su kamatne stope na stambene kredite u porastu, kao i cijene kvadrata, smatram da je nužno da i na ovaj način pomažemo sugrađanima. Nadam se da će ova mjera biti prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, kao što je prepoznata besplatna školska prehrana te da će se na ovakav konkretan i kvalitetan način primijeniti na području ostatka Hrvatske – rekao je župan Ivan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović istaknula je kako je riječ o u Hrvatskoj jedinstvenom projektu Osječko-baranjske županije, a namijenjen je svim korisnicima koji žele kupiti nekretninu i koji ostvaruju radni odnos u Osječko-baranjskoj županiji. Gradonačelnik Marin Mandarić pohvalio je i ovaj projekt Osječko-baranjske županije.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo