Grad Đakovo je pristupio izradi predmetnog akta iz razloga unaprjeđenja kvalitete života stanovnika Grada Đakova funkcionalnim upravljanjem otvorenim prostorima s ciljem stvaranja višestrukih beneficija, počevši od očuvanja bioraznolikosti i zaštite prirodnih ekosustava, zaštite kvalitete zraka i vode, smanjivanja erozija, jačanja identiteta prostora i privlačnosti prostora za život pa do stvaranja novih radnih mjesta i poticanja poslovnih investicija i ulaganja.

Izrada Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova temeljena je na smjernicama Europske komisije (2013.) za izradu zelene infrastrukture te pozitivnim pravnim propisima na razini Europske unije i Republike Hrvatske vezanih uz uspostavu zelene infrastrukture.

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Studije i Strategije zelene infrastrukture Grada Đakova odnosi na pitanja od interesa za građane.

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od danas 13. srpnja do 13. kolovoza ove godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

[email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

OPŠIRNIJE NA POVEZNICI

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo