Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ danas je u prostorijama Osječko-baranjske županije u ime Grada Đakova  potpisao zamjenik gradonačelnika Antun Galić, a u ime Županije zamjenik župana Goran Ivanović. Naime, radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, naročito na ruralnom području, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja, Osječko-baranjske županije je pokrenula projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. U provedbu Projekta uključilo se sedam banaka s kojima  je Županija potpisala ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Projekta. U okviru Projekta Županija subvencionira kamatnu stopu od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o poslovnoj suradnji u prvih 10 godina otplate kredita, minimalni rok otplate kredita je 15 godina, a sada se i Grad Đakovo uključuje u projekt s jedinim postotnim poenom. Treba napomenuti da i svi oni koji su u ovoj godini potpisali ugovor sa Županijom vezan uz ovaj projekt imaju pravo na subvencioniranje kamatne stope.

Da je tržište nekretninama u Đakovu oživjelo svjedoče i podaci da je samo u ovoj godini prodano više od 150 stambenih objekata. Zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Antun Galić na potpisivanju je rekao kako ovo nije prvi puta da je Grad Đakovo prihvatio poziv Županije na suradnju na području gospodarstva i demografije. – Prije mjesec i pol dana donijeli smo Proračun za 2020. godinu, osigurali sredstva za ove svrhe. Uvjereni smo da će i ovaj Sporazum sa Županijom doprinijeti rasterećenju troškova za mlade obitelji kada govorimo o stambenom zbrinjavanju, rekao je zamjenik Galić. 

  – Jedina ispravna politika je politika činjenja, a ova mjera i kreditna linija Osječko-baranjske županije daje nadu i u demografskom smislu. Mjera se provodi od travnja i već se vide efekti, odnosno do sada je kupljeno 65 nekretnina, što je i znak da će te obitelji ovdje ostati. I ovoga puta apeliramo na ostale jedinice lokalne samouprave da se uključe u projekt, jer uz naše zajedničko subvencioniranje korisnicima na kraju ostaje kamata od 0,49 do 1,2 posto – rekao je zamjenik župana Goran Ivanović.

Projekt je, rečeno je na potpisivanju,  namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Korisnik kredita može biti hrvatski državljanin koji nema ili njegov bračni drug, izvanbračni drug, odnosno partner nema za život uvjetan stan ili kuću ili ima stan ili kuću koju želi prodati radi kupovine većeg stana ili kuće. Radi pospješivanja ostvarenja provedbe Projekta upućen je poziv svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije radi njihovog sudjelovanja u dodatnom subvencioniranju kamata u Projektu. Do sada se u dodatno subvencioniranje kamate uključilo šest jedinica lokalne samouprave: gradovi Osijek i Beli Manastir, te općine Bilje, Erdut, Koška i Magadenovac. Od 1. siječnja 2020. godine u Projekt se uključuju još tri jedinice lokalne samouprave, Gradovi Đakovo i Valpovo te Općina Kneževi Vinogradi. 

 -Ukupni kreditni potencijal je 50 milijuna kuna, a najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna. Do 27. prosinca ove godine Povjerenstvo je odobrilo 65 zahtjeva za subvencije na stambene kredite, od toga je 56 zahtjeva s područja koje dodatno subvencioniraju jedinice lokalne samouprave. Ukupan iznos odobrenih kredita koji su subvencionirani je oko 24,5 milijuna kuna, a subvencionirani iznos kredita je gotovo 21 milijun kuna. Do sada je na taj način kupljeno 35 stanova i 30 kuća – rekla je na potpisivanju pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ Ivana Katavić Milardović.

Izvor: Grad Đakovo