Radovi na projektu izuzetno velike vrijednosti i važnosti za grad Đakovo započeli su danas na odlagalištu komunalnog otpada Vitika. Izvođač radova, tvrtka Opera group d.o.o. iz Zagreba je 8. kolovoza ove godine uvedena u radove na projektu „„Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Vitika“ Grad Đakovo, ETAPA 6, FAZE 1, 2 i 7“, odnosno na izgradnji nove plohe za otpad. Vrijednost izvođenja radova je 1.041.121,59 eura. Projektantski nadzor je PanGeo Projekt d.o.o Zagreb i iznosi 18.796,86 eura. Stručni nadzor je EConIng d.o.o. Osijek iznosi 31.936,43 eura.

Grad Đakovo u ovom je projektu zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čije će sufinanciranje iznositi 75 posto. Izgradnjom nove plohe (kazete) za odlaganje otpada građanima s područja Grada Đakova bit će osigurano zbrinjavanje otpada sve do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

CGO Orlovnjak je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 60 000 t/g, obuhvaća Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju (12 gradova i 61 općina) s oko 485 000 stanovnika. Planiran je na području općine Antunovac, a projekt obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Starim Jankovcima, Đakovu, Belišću, Našicama, Županji, Belom Manastiru.

Projekt je u fazi izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta na EU financiranje. Prihvatljivi troškovi izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije iznose 15 mil.kn, od čega se 12,75 mil.kn. (85 %) odnosi na odobreno EU financiranje, a 15 % odnosi se na odobreno sufinanciranje Fonda. Izgradnjom i uspostavom sustava centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak uspostavit će se integralni sustav gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Grad Đakovo – službeno priopćenje za javnost