U Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici u petak (7. srpnja 2023. godine) je održana prigodna svečanost na kojoj je ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić uručio nove ugovore iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice te Programa podrške regionalnom razvoju. Za područje cijele RH odobreno je ukupno 312 ugovora od kojih se 37, i to u ukupnoj vrijednosti od 1.240.000,00 eura, odnosi se na općine i gradove s područja Osječko-baranjske županije (zahtjev za dva projekta podnijela je Županija), pa je uručenju ugovora uz načelnike i gradonačelnike nazočio i zamjenik župana Josip Miletić.

– Sufinanciranje projekata općina i gradova ima izuzetnu važnost za lokalne zajednice, uostalom to je i cilj koji je postavljen u programu MRRFEU-a. Za stanovnike mnogih naselja naših općina i gradova takvi projekti omogućavaju kvalitetniju i dostupniju infrastrukturu, izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata javne, komunalne, gospodarske i druge namjene, a sve to se odražava u konačnici i na ukupnu kvalitetu življenja. Izražavam zadovoljstvo što su mnoge naše jedinice lokalne samouprave podnijele zahtjeve za podršku svojim projektima te što je Ministarstvo prepoznalo i podržalo njihove inicijative i projekte. Osječko-baranjska županije naravno pruža punu podršku i pomaže u realizaciji projekata kojima se između ostalog osigurava i ravnomjeran razvoj svih područja naše županije – kaže zamjenik župana Josip Miletić.

S područja Osječko-baranjske županije ugovore su primili predstavnici općina Bizovac (izgradnja pristupne ceste do groblja u naselju Habjanovci), Darda (dječje igralište u naselju Mece), Strizivojna (izgradnja pristupne površine za dječji vrtić i ostale javne građevine u Strizivojni), Satnica Đakovačka (rekonstrukcija kolnika odvojka Ulice kralja Tomislava), Marijanci (1. faza rekonstrukcije nogostupa), Šodolovci (modernizacija i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete), Draž (izgradnja Doma kulture u naselju Draž), Feričanci (adaptacija prostora dječjeg vrtića Mali princ u Feričancima), Vuka (izgradnja nadstrešnice i parkirališta u sklopu društvenog doma), Gorjani (izgradnja javne rasvjete u naselju Tomašanci), Kneževi Vinogradi (izgradnja zgrade javne namjene – upravna zgrada općine – 2. faza), Vladislavci (adaptacija pristupnih površina javnim objektima i prostoru za registraciju poljoprivredne mehanizacije u Dopsinu), Trnava (izgradnja javne rasvjete – faza 4.), Semeljci (izgradnja Trga – 3. faza), Erdut (uređenje pješačkih staza), Ernestinovo (sanacija pješačkih staza u Frankopanskoj ulici u Ernestinovu), Donja Motičina (priključak zgrade nogometnog kluba na infrastrukturu), Podravska Moslavina (izgradnja kanalizacijske mreže – faza 2023.), Petrijevci (rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića), Viljevo (izgradnja centra u Viljevu – faza b – ambulanta sa ljekarnom i stomatološkom ordinacijom), Čeminac (adaptacija javne rasvjete), Magadenovac (dogradnja svlačionice u Beničancima), Đurđenovac (izvođenje radova izgradnje pješačke staze u Ulici Matije Gupca u naselju Pribiševci), Viškovci (izgradnja pješačke staze u Ulici Stjepana Radića u naselju Forkuševci – faza I.), Jagodnjak (javna rasvjeta u Bolmanu – faza 2.), Čepin (rekonstrukcija dječjeg igrališta u Čepinu), Popovac (sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta), Punitovci (sanacija kolnog ulaza i parkirališta ispred mjesnog groblja u Josipovcu Punitovačkom) i Antunovac (sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Tina Ujevića). Potpora je odobrena i za gradove Belišće (sanacija nogostupa u prigradskom naselju Bocanjevci), Valpovo (projekt revitalizacije perivoja – elektrotehničke instalacije – dio 3.), Donji Miholjac (energetska obnova zgrade kulturne baštine), Beli Manastir (modernizacija javne rasvjete), Đakovo (izgradnja Diljske ulice) i Našice (rekonstrukcija dijela Ulice J. J. Strossmayera – faza 2.) te Osječko-baranjsku županiju za projekte uređenja kuhinje OŠ Ivana Tišova u Viškovcima i adaptaciju nastavno-sportske dvorane OŠ Antunovac.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija