Gradsko vijeće Grada Đakova održalo je u ponedjeljak 13. rujna ove godine u velikoj dvorani Đakovačkog DVD-a svoju drugu sjednicu. Na dnevnom redu našlo se ukupno 16 točaka, a svemu je prethodi aktualni sat. Među ostalim točkama, gradonačelnik Marin Mandarić iznio je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela Grada Đakova. Njome se dosadašnji broj upravnih odjela (UO) Grada, njih pet, smanjuje na dva jer se ukidaju odjeli za financije, društvene i komunalne djelatnosti, a rad nastavljaju UO Ured gradonačelnika i UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, koji je po novome UO za gospodarstvo i financije, te preuzimaju djelatnosti odjela koji se ukidaju. Time gradska uprava broj pročelnika s pet smanjuje na dva.

– Logično je nakon jednog cijelog mandata kao zaokruženog kruga koji je popraćen dobrim izbornim rezultatima povući crtu i vidjeti u drugom mandatu što je potrebno napraviti za još jače naprijed. Jedna od stvari koja se nekako stavila i pred mene jest preustroj gradske uprave. Na kraju je odluka pala; smatram da je bolje za Grad, gradsku upravu, građane, korisnike usluga Grada da se preustrojimo s postojećih pet na dva UO-a – rekao je gradonačelnik Mandarić. Kao razloge je naveo uspješniju, bržu, efikasniju gradsku upravu, koja će novim ustrojem brže znati reagirati na potrebe sugrađana i dr. S dolaskom na čelo Grada, 2017., zatekao je četiri UO-a te ustrojio i peti – UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. Sada, preuzimanjem poslova iz tri ukidajuća UO-a, dva preostala UO-a postaju velika tijela, sa po približno 20 poslova. – Logično: idemo li s pet na dva UO-a, znatno će biti veći od dosad pojedinačnih pet. Novim ustrojem UO Ured gradonačelnika potpuno preuzima djelatnosti UO-a za društvene djelatnosti, dio poslova iz UO-a za financije i manji dio komunalnog UO-a, a UO za gospodarstvo preuzima dio poslova UO-a za financije i najveći dio poslova komunalnog odjela – kaže Mandarić. Novi ustroj prati i izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće pa se za radna mjesta 1. kategorije povećavaju za 7 posto. Ova Odluka usvojena je sa ukupno 10 glasova ZA, pet je vijećnika bilo protiv, dva suzdržana, a dva nisu nazočila sjednici.
Gradsko vijeće usvojilo je Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova, kao i prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2021. godinu. Usvojen je i prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture kao i prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Đakova za 2021. godinu. Gradsko vijeće nadalje je izvan snage stavilo Odluku o pomoći gospodarstvu i građanima uslijed pandemije korona virusa – COVID-19, a usvojen je prijedlog Odluke o prijenosu nekretnina u vlasništvo OŠ Vladimir Nazor Đakovo. Usvojen je prijedlog Zaključka o usvajanju studije i strategije zelene infrastrukture Grada Đakova, te prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Đakova za 2021. godinu. Gradsko vijeće usvojilo je i prijedlog Zaključka o ispravku Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Đakova.

Nadalje su imenovani članovi Upravnog vijeća Centra za kulturu Pavo Cindrić i Ivana Radnić, predsjednik i članovi Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana su Irena Ivkić kao predsjednica, a Ivica Slišković i Robert Išasegi kao članovi; predsjednica Gradskog odbora za ravnopravnost spolova je Magdalena Goluža, a članovi Matko Mihalj, David Milić, Željka Goluža Gregačević, Gordana Stjepanović, Kristina Orlić i Marko Berberović.
Predsjednik povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Đakova je Matija Bilandžić, a članovi su Marija Vidaković i Darko Milošević. Razriješena je članica Odbora za financiranje i gospodarstvo na prijedlog MOST-a Ivona Duvnjak i imenovana Irena Gluhak Forempoher.
Prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projektu rekonstrukcija zgrade ŠNK Ratar Piškorevci, rekonstrukcija tribina i izgradnja pomoćno terena u Piškorevcima u okviru Mjere 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Prihvaćena je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi kojom je Grad Đakovo kao investitor izgradnje infrastrukturne građevine pješačko-biciklističke staze u Ulici Vladimira Nazora i Nikole Tesle u Đakovu, a na kojoj se dionica iste pruža i preko čestice koja je u vlasništvu RH.

Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, te prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta Mladih Grada Đakova.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo