U petak poslijepodne održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova na čijem je početku podneseno izviješće o prestanku vijećničkog mandata podnošenjem ostavke i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika. Ostavku na svoj vijećnički mandat podnio je Mario Omazić (MOST), a zamijenila ga je Natalija Bošnjaković.

Tijekom aktualnog sata postavljeno je više vijećničkih pitanja među kojima i ono dokle je stigla istraga o krivu prebačenom novcu s računa Grada Đakova na što je gradonačelnik Mandarić podsjetivši što se dogodilo u srpnju rekao da je policiji odmah prijavljeno kazneno djelo protiv nepoznatog počinitelja, slučaj je proslijeđen DORH-u, a do danas sredstva nisu vraćena u proračun Grada Đakova. Istraga je i dalje, rekao je, u tijeku.

Slijedila su i druga pitanja. Vijećnika Marina Hrastovića zanimalo je ima li Grad u svom vlasništvu prostore za djelovanje udruga, na što je gradonačelnik odgovorio da se sve jedinice lokalne samouprave susreću s istim problemom, nikad dovoljno prostora. Između ostalih nabrojao je prostore u Gradskoj nastavno-sportskoj dvorani, zgradi Gradske uprave, zgradi u kojoj djeluje Porezna uprava, prostorima uz Đakovački vodovod. Spomenuo je i prostor u kojem je đakovački HSS, gdje se planira smjestiti Poduzetnički centar d.o.o , Mimozu koja je u državnom vlasništvu, prostor u kome je nekad djelovao Radio Đakovo itd.

Vijećnik Danko Kočiš iznio je prijedlog korištenja gradskih službenih vozila koja služe gradskoj Zajednici sportova, za prijevoz djece predškolske dobi Gradskog vrtića Đakovo, te mogućnost kupovine igračaka za djecu na što je gradonačelnik odgovorio da svakako postoji opravdanost i da očekuje daljnje korake što podrazumijeva sastanak sa predstavnicima roditelja i vodstvom Vrtića. Kočiš je naveo i problem građana Budrovaca s pakiranjem uz mjesno groblje te potrebu povećanja broja parkirnih mjesta, a odgovor gradonačelnika je bio da osim državne zemlje preko puta, postoji i mogućnost otkupa čestice uz groblje kako ljudi ne bi trebali prelaziti državnu cestu, te svakako i izgradnju nogostupa od zadnje kuće u Budrovcima do groblja.

Vijećnicu Sanju Bježančević zanimalo je koliko je sredstava osigurano iz europskog proračuna za programe i projekte na području grada i prigradskih naselja, Ivana Drobinu kad će početi radovi na aglomeraciji, Ninu Pološki Jurjević što Grad planira učiniti sa hortikulturom kod velikog parkirališta iza Župne crkve, Franjo Milković iznio je molbu roditelja iz prigradskog naselja Kuševac za postavljenje mjerača brzine, dok je vijećnica Ankica Mandić pitala na koji se način Grad pobrinuo o psima lutalicama. Nadalje je bilo pitanja vezanih uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, ima li Grad namjeru kupiti što od PAN-ovih nekretnina, zbog čega se na jučerašnjoj sjednici nije našao proračun za iduću godinu.

Vijećnika Gorana Soldu zanimao je broj novih projekata, a Zorana Vinkovića koliko košta izdavanje Đakovačkog lista. Vijećnik Ivica Slišković zatražio je pisani odgovor na pitanje o troškovnicima vezanim uz izgradnju javne rasvjete u Budrovcima, Kuševcu i Ivanovcima.

Na sjednici je nadalje usvojeno svih deset točaka dnevnog reda i dopuna; Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora, o vrijednosti boda komunalne naknade, zatim o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Đakova, o službenoj odori i iskaznici komunalnih, prometnih i poljoprivrednih redara.

Usvojena je i Odluka o darivanju neizgrađenog zemljišta u k.o. Selci Đakovački Domu zdravlja Đakovo te darivanju nekretnina k.o. Đurđanici Osnovnoj školi Budrovci gdje bi trebalo biti izgrađeno školsko igralište koje bi koristili svi mještani. Usvojen je i Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. te zaključak o usvajanju Programa zaštite divljači Grada Đakova za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine. Također, Gradsko vijeće usvojilo je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2018. – 2020. godine.

Izvor: Grad Đakovo