Osim što je Gradsko vijeće na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici 18. prosinca usvojilo proračun za 2019. godinu planiran na 132,7 milijuna kuna kao najveći proračun ikada, predstavničko je tijelo ukinulo porez na potrošnju, što su posebno pozdravili đakovački ugostitelji. Taj je gradski porez iznosio tri posto, pa će se njegovim ukidanjem od 1. siječnja 2019. ugostiteljski sektor u obvezama rasteretiti za čak pola milijuna kuna! Zajedno s 25 posto PDV-a, ugostitelji su se žalili da je s još tri posto poreza na potrošnju njihov PDV zapravo 28 posto.

– Dosad se na ime poreza na potrošnju u proračun slijevalo oko 500.000 kuna. Bio je to dodatni teret za ugostitelje i razmišljali smo kako ih rasteretiti – kroz najam ili porez za terase ili kroz ukidanje ovoga poreza. Sva tri nameta slično pridonose proračunu i na kraju smo se odlučili za ukidanje poreza na potrošnju, budući da nemaju svi ugostitelji terase, kaže gradonačelnik Marin Mandarić. Grad financijski stoji dobro; od poreza na dohodak ostaje daleko više no prije, dodaje Mandarić, i novac više ne curi na sve strane. – Pazi se na troškove i novcem gospodari ekonomično, pa si možemo dozvoliti rasterećenja, zaključuje.

Promjene u obračunu komunalne naknade i doprinosa rasterećuju građane i gospodarstvo

Odlukom Vijeća mijenjaju se i zone za naplatu komunalne naknade jer Grad prelazi na prvu i drugu zonu. Dosad je bio u prvoj, drugoj i trećoj, s tim da se smanjuju koeficijenti namjene za poslovne prostore; za proizvodne prostore s 1,7 na 1,5, a za preostale poslovne prostore, kojih je puno više, s 4,5 na 3,5. Zaduženje će se na to ime godišnje smanjiti s 5,2 na 4,2 milijuna kuna. Prigradska su naselja Đakova u trećoj i četvrtoj, a Industrijska zona u petoj zoni naplate. Smanjuje se i bod za izračun komunalne naknade s 0,42 na 0,32 kune, što je također rasterećenje za građane i gospodarstvo.

Definirane su i nove jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po kubičnom metru. Kako novi Zakon o komunalnom gospodarstvu više ne dopušta mogućnost propisivanja različitih vrijednosti komunalnih doprinosa, ovisno o namjeni nekretnine koja se gradi, novom su Odlukom propisane jedinstvene vrijednosti u pojedinoj zoni za sve vrste nekretnina – stambeni i poslovni te proizvodni i prerađivački prostor.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u prvoj je zoni 80 kuna po kubiku, u drugoj je 30, u trećoj 20, u četvrtoj je 15, a u petoj zoni kunu. Predložene su maksimalne jedinične vrijednosti doprinosa po zoni koje su bile definirane starom odlukom iz 2016. godine, osim treće zone s povećanjem s 15 na 20 kuna po kubiku. U petoj zoni, Industrijska zona – Jug, smanjenje je doprinosa s 30 kuna za kubični metar za stambene prostore i 7,5 kn po kubiku za poslovne prostore na kunu.

U 2019. konačno dovršetak vrtićkog objekta u Botićevoj, kraj listama čekanja

Grad će u novoj godini izdvojiti 2,2 milijuna kuna za dogradnju Dječjeg vrtića Đakovo u Botićevoj ulici. Popunjeni su, čulo se, kapaciteti u svim vrtićima – gradskim i privatnim – pa će se dovršetkom nove etaže u Botićevoj otvoriti prostor za još tri skupine mališana u gradskome vrtiću, ne računajući kapacitet u Piškorevcima, gdje će novi vrtićki objekt biti dovršen do kraja 2019. Projekciju su da tada više neće biti lista čekanja.

Danijel Geošić