Aktualnim satom započela je današnja 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova održana u velikoj dvorani đakovačkog DVD-a. Na dnevnom redu se našlo ukupno 18 točaka, među kojima i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika, prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća Organizacijskog odbora o izvršenju Programa i financijskog plana 56. Đakovačkih vezova… Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavili više pitanja, poput onog o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, lokaciji za gradnju stanova POS-a, kako pomoći poduzetnicima itd. Pitanje koje se provlačilo kroz nekoliko sjednica, a vezano je uz obnovu Ulice Petra Preradovića, dobilo je konkretan odgovor. Gradonačelnik Marin Mandarić kazao je kako su Hrvatske ceste raspisale javnu nabavu nakon čega su otvorene ponude. Ono što slijedi je ocjenjivanje ponuda i dalja procedura. Gradonačelnik je kazao i kako problemi sežu u 2015./2016. godinu kada u projekt Aglomeracije Đakovo nije uvršten dio troškova za vraćanje zemljišta u prethodno stanje. Vijećnik Ivica Slišković pozvao je na međusobno uvažavanje vijećnika, osobito u vrijeme blagdana. Spomenuo je i dobru vijest za Đakovčane, odnosno da je Gradu Đakovu odobreno financiranje projekta „Svi ZAjedno 3“, u okviru provođenja treće faze programa Zaželi. Gradonačelnik je konstatirao kako je Đakovo opet među vodećim gradovima po iznosu povučenih sredstava, te kako projekt obuhvaća zapošljavanje 30 žena na šest mjeseci. Nakon aktualnog sata, odnosno na samom njegovom kraju, sjednicu su napustile tri oporbene vijećnice, Mirjana Adrić, Ivana Francem i Nina Pološki Jurjević. Naime, potpredsjednik Gradskog vijeća Tihomir Mihalj obratio se vijećnici Adrić, nakon što ga je ga je ona spomenula u svom priopćenju za javnost uoči sjednice, odnosno donošenja proračuna za 2023. godinu, rekavši joj između ostalog da će ju tužiti za klevetu. Nakon što se predsjednik GV-a Pavo Cindrić pozvao na Poslovnik i rekao kako vijećnica Adrić nema pravo na odgovor Mihalju, što je tražila, napustile su sjednicu. Sa sjednice je kasnije otišao i vijećnik Marko Berberović, ali kako je sam rekao, ne zbog solidarnosti s vijećnicama koje su napustile sjednicu, nego jer je morao otići na posao.

Gradsko vijeće usvojilo je Proračun Grada Đakova za 2023. godinu u iznosu od 26 milijuna eura, odnosno 196 milijuna kuna. Osnovni prihod je porez na dohodak, 74%, plus fiskalna izravnanja s tim da je, pojasnio je gradonačelnik Mandarić, gospodarska situacija bolja – rasli su zaposlenost, plaće, zbog čega Grad očekuje više prihoda na to ime. Na prihodovnoj strani proračuna Grad u ’23. ozbiljno računa i na prihode od prodaje neperspektivne imovine poput ošasne imovine – starih kuća, zemljišta. Gradonačelnik je najavio značajne investicije u izgradnju cesta, rekonstrukciju Ulice Matije Gupca u Đakovu, zamjene preostale javne rasvjete LED sustavom. Zbog značajnih investicija, kako je naveo, Grad se planira zadužiti u iznosu od 2,250.000,00 eura. Usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u GV-u Grada Đakova za 2023. godinu. Potom i programi održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đakova za 2023. godinu, programi javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i tehničkoj kulturi. Usvojen je i Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Đakova za 2023. godinu. Usvojen je i prijedlog Programa poticanja energetske učinkovitosti na području Grada Đakova za razdoblje 2023. – 2027. godine. Usvojen je prijedlog Odlike o osnivanju Poduzetničke zone Široko Polje, zatim Odlike o zonama sanitarne zaštite izvorišta Trslana, te prijedlog odluke o grobljima. Ovdje treba spomenuti da je usvojen prijedlog vijećnika Ivice Sliškovića da se godišnja grobna naknada ne naplaćuje za grobna mjesta gdje su pokopani hrvatski branitelji i civili iz Domovinskog rata. Usvojen je i niz drugih prijedloga poput Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara, te Zaključak o usvajanju analize stanja u sustavu Civilne zaštite. Usvojeni su i prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića, centra za kulturu i Muzeja Đakovštine. Usvojena su i dva prijedloga o stjecanju nekretnina, prijedlog II. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2022. godinu. Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Đakova.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost

Nakon današnje sjednice dopisom za medije javio nam se dopredsjednik Gradskog vijeća iz redova opozicije Danko Kočiš. Njegov dopis prenosimo u cijelosti:

“Današnja Sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova je završila, napuštanjem svih vijećnica i vijećnika opozicije nakon jednog od najružnijih napada kolege potpredsjednika GV Mihalja na kolegicu nezavisnu vijećnicu Adrić, pod tihim odobravanjem predsjednika GV Cindrića. Ovakve stvari ne smiju se događati u časnom predstavničkom tijelu Grada Đakova, te moram priznati da se nisam nadao ovakvim neciviliziranim ispadima na Sjednicama! Kažem sjednica je završila, jer kada opozicija napusti Sjednicu, sve rukice svijeta poziciji neće opravdati ionako loš temeljni dokument, Proračun Grada Đakova za 2023. protiv čijeg smo donošenja, posebice ovakvim rušenjem temelja demokracije na današnjoj Sjednici.

Kako predsjednik GV nije djelovao temeljem dane mu funkcije i provodio članak 46. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, osobno kao potpredsjednik izabran iz redova opozcije ovdje javno, a i pisanim putem izričem opomenu i potpredsjedniku GV Mihalju za kršenje članka 47., stavka 2., alineje 1, 5 i 6, kao i predsjedniku GV Cindriću za kršenje članka 47., stavka 2., alineja 6, Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova.

Kako je Poslovnik u ovim konkretnim stvarima kao i drugim doista nedorečen, s članovima opozicije pokrenut ću izmjene i dopune ili donošenje novog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova kako bi bio dostojan svake vijećnice i vijećnika GV Grada Đakova te kako se ovakve stvari više, nadam se, nikada ne bi ponovile!

Sramotno je u 2022. godini uopće raspravljati o ovakvim neciviliziranim ispadima, te uvijek moramo promptno reagirati i tražiti sankcije protiv počinitelja!”

Foto: Grad Đakovo