3. kolovoza 2020. godine, Udruga ARLA organizira radionice: Hacktory – putujući lab hibridnih kurioziteta

Trajanje programa: 16:00 – 21:00

RADIONICE:

  • Paula Bučar: Elektro-Diorama
  • Deborah Hustić: Wearable Tech + Đakooovooo vez
  • Goran Mahovlić: LoRaWan – IoA – Internet of Animals
  • Damir Prizmić: OpenStreet Map – mapiranje grada

Dodatni program:
Electro Djakowo Road izložba i community sound performans

Opis programa:

Paula Bučar: Elektro-diorama

Na radionici će polaznici izrađivati svjetlosne objekte i diorame koje će osvijetliti LED diodama uz mogućnost dodatnih programiranih svjetlosnih efekata na Arduino mikrokontroleru. Diorame će izrađivati od papira prema dizajnu polaznika. Diorama izgleda poput kazališne kutije čiji se prizor sastoji od niza planova / slojeva izrezanih silueta koje stvaraju iluziju dubine. Efekti koje je moguće postići dodajući više slojeva i 3D efekt su fascinantni te je moguća primjena navedenih vještina pri stvaranju umjetnosti svjetlosnih objekata ili animiranih i eksperimentalnih filmova.
NAPOMENA: Polaznici nose kući radove.

Deborah Hustić: Wearable Tech + Đakooovooo vez

Bavi se mekim strujnim krugom, upotrebom konca koji provodi struju i stvaranje mekih prekidača struje od tekstila. Polaznici radionice izrađivat će različite nosive objekte (wearables) i savladavati pri tome osnove strujnog kruga. Konac koji provodi struju je lako periv, tako da polaznici sa sobom mogu donijeti neki svoj odjevni predmet, vez ili komad nakita na koji će ušiti svoj strujni krug te zatim ukrasiti novim materijalima u stilu đakovačkih tradicijskih vezova, ali na način na koji bi to napravili u 21. stoljeću.

NAPOMENA: Polaznici nose kući radove.

Goran Mahovlić: LoRaWan – IoA – Internet of Animals

Radionica LoRaWan – IoA – Internet of Animals bavi se LoraWan smart city tehnologijama koje će za ovu priliku biti privremeno postavljene tako da sakupljaju podatke vezane uz konje lipicance. Što je smart city tehnologija i zašto te kako ju koristiti sa životinjama? Zamislimo mrežu jeftinih, umreženih i neovisnih točaka-senzora koji konturirano mjere kvalitetu zraka, zvučnog zagađenja, kretanje životinja i insekata, jednostavno rečeno prate floru i faunu šumu, a rezultate tih mjerenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (Open data). Na osnovu njih mogu se realizirati vizualizacije podataka, analize, planovi te sustavi neovisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom mjerljivom vrijednosti, npr. kvaliteta vode ili vodostaj, neovisno o prostornoj dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Radionica će se sastojati od dva dijela, u prvom dijelu polaznici će savladati teoretski smart city tehnologije.U drugom dijelu će s voditeljem postaviti jedan DIY LoRa gateway i testirati pokrivenost terena LoRa GPS uređajem.

Damir Prizmić: Mapiranje Đakova

Uključite se u mapathon – kolaborativno mapiranje na kojem će se polaznici upoznati s osnovama rada u OpenStreetMap-u. OpenStreetMap je otvorena baza prostornih podataka koja se koristi u pozadini brojnih aplikacija (npr. za navigaciju) i omogućava slobodno korištenje mapa i podataka bez ugrožavanja privatnosti, naplate korištenja ili drugih ograničenja. Ako vas privlači poboljšavanje lokalnih mapa korištenjem znanja i terenskog istraživanja (na čemu će u ovom slučaju biti fokus); mapiranje “na daljinu” s ciljem pomoći humanitarnim projektima; ili individualni istraživački ili umjetnički projekti – na radionici ćete pronaći putokaze. Ako želite aktivnije sudjelovati ponesite smartphone ili računalo, te otvorite korisnički račun na https://www.openstreetmap.org

Electro Djakowo Road AV izložba i community performans kojem će građani moći vidjeti DIY elektroničke glazbene instrumente poput sintisajzera, zvučnih kutija domaćih i inozemnih umjetnika i autora te sami probati svirati instrumente. Program cilja na mlađu populaciju urbanog usmjerenja koja nije upoznata s mogućnostima DIY kulture u kontekstu tehnologije te želi ukazati na vrijednosti lokalne sredine koja se može sagledavati i iz drugačijih vizura i perspektiva.

Organizatori:
Radiona – Zagreb Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture
ARLA – Udruga za promicanje urbane kulture
KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj

Partner: Grad Đakovo
Sponzor: OneCore

Realizirano kroz mrežu Clubture u sklopu programa “Clubture-HR 2020.”

Financijski podržali Zaklada Kultura Nova, Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja

Izvor: Udruga ARLA