Nemalo su se iznenadili Širokopoljčani kada su ovih dana na njihove adrese pristigle uplatnice Hrvatskih voda s naknadom za uređenje voda (NUV), koju je prema odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva od 1. siječnja 2019. preuzeo obračunati i naplaćivati zajedno s komunalnom naknadom  Grad Đakovo. I dok prve uplatnice koje objedinjuju ova dva obavezna davanja u Gradu još pripremaju, neki su žitelji Širokoga Polja, ne dočuvši za zakonske izmjene i novi način naplate, svoju obvezu prema Hrvatskim vodama u međuvremenu već izmirili. Da su pogriješili, shvatili su tek po primitku pisma Hrvatskih voda, u kojem vodnogospodarski gigant objašnjava propust s izdanim uplatnicama i obećaje povrat preplaćenih sredstava.

Komunalna naknada i “slivne vode” na istoj uplatnici

S komunalnom naknadom gradovi, pa tako i Grad Đakovo, postupno preuzimaju naplatu naknade za uređenje voda, u narodu jednostavnije prozvanu “slivne vode”. Prve takve objedinjene uplatnice na đakovačkom području Grada još nije poslao na korisničke adrese, a kako su ih u Širokom Polju, jedinom prigradskom naselju koje je do jučer pripadalo Vodnogospodarskoj ispostavi (VIG) sliva Vuka umjesto VIG Biđ-Bosut, “presrele” omaškom pristigle uplatnice Hrvatskih voda, građani su ostali zbunjeni… Oni koji su ih požurili platiti, kažu, znaju da su Vode brze na ovrhama, pa nisu htjeli riskirati da na tu režiju kasnije zaborave.

Hrvatske vode: Kriva je programska greška! 

Hrvatske se vode “izvlače”, navodi se u obavijesti, na “programsku pogrešku zbog koje su obveznicima s nekretninama na području Širokoga Polja poslane uplatnice s obvezom za 2019. na temelju rješenja izdanih u 2018. godini, odnosno s uplatnim računom Hrvatskih voda”. Obveza s tih uplatnica bit će stornirane, stoji dalje, te mole obveznike da ne obavljaju plaćanja po primljenim uplatnicama, nego da pričekaju one koje će naknadno dobiti od Grada Đakova. No, da bi dobili natrag svoj novac koji stoji na računu Hrvatskih voda, Širokopoljčani moraju ispuniti uz obavijest priloženi obrazac i dostaviti ga VGI-iju Vuka, Splavarska 30, Osijek. Nepotrebna, ali nužna papirologija, komentiraju u naselju koje je sada i službeno pripalo VIG-u Biđ-Bosut.

Uz objedinjene uplatnice i rješenja o obračunu

Dug za NUV iz ranijih se godina i dalje plaća na uplatni račun Hrvatskih voda prema uplatnicama s obvezom za 2018. godine ili ranije, dok uz “gradske” uplatnice s objedinjenom komunalnom naknadom i NUV-om, propisao je Zakon, dolazi i rješenje o obračunu naknade za uređenje voda, koje donose Hrvatske vode, s četvornim metrom predmetne nekretnine kao osnovicom za obračun. NUV, međutim, neće ostati prihod lokalne samouprave, već Grad uplaćena sredstva doznačuje na uplatne račune Hrvatskih voda koje će taj novac trošiti za uređenje vodotoka i regulaciju, za hitne intervencije i ostale namjene.

Dok plaćanje dviju obveznih naknada u sklopu komunalnoga i vodnoga gospodarstva, uz iznimku širokopoljačkog slučaja, ipak postaje brže i jednostavnije, ostaje nejasno kako je moguće da su uplatnice, koje je računovodstveni softver pogrešno generirao, stigle u Široko Polje, a da to nitko u Hrvatskim vodama nije na vrijeme primijetio, pogotovo zato što ih je netko korisnicima trebao isporučiti.

Danijel Geošić