Ime: Studio Kajba
Vlasnik: Adam Kajba
OIB: 85358547965
MBO: 97608041
Godina osnivanja: 2015.
​Sjedište: Poljska 9, 31400 Đakovo
Web mjesto: www.studio-kajba.com
Banka: Zagrebačka banka
IBAN: HR5923600001102484333