Portal najdoktor.com objavio je popis najboljih doktorica i doktora u Hrvatskoj po izboru pacijenta. Među najboljim stomatolozima u Hrvatskoj nalazi se Ivana Borčić Sesar, koja je jedina na popisu s prebivalištem u Đakovu.

Portal najdoktor.com birao je najbolje doktorice i doktore prema sljedećim kriterijima:

 • ukupan broj komentara
 • odnos broja pozitivnih i negativnih komentara
 • kvaliteta samih komentara.

Portal najdoktor.com piše kako se neargumentirani komentari nisu uzimali u obzir, kao ni komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje jer u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.

POPIS NAJBOLJIH STOMATOLOGA U HRVATSKOJ:

 • Miroslav Korda – Dubrovnik
 • Zorana Čizmić – Općina Dugi Rat
 • Ivana Borčić-Sesar – Đakovo
 • Luka Lubina – Knin
 • Ljiljana Peharda-Ivić – Općina Vidovec
 • Vladimir Haring, Mirela Veselinović, Josip Prpić, Josip Čes, Dijana Tomičić, Anastazija Aščić-Tokić – Osijek
 • Eduard Paljušaj, Tomislav Vuletić, Neven Crepulja, Goran Grenko – Rijeka
 • Dea Jurić-Perković, Ante Kovačić, Mia Roglić – Split
 • Ivica Knežević – Samobor
 • Nikica Marinić – Slavonski Brod
 • Milija Baldić-Lukšić – Trogir
 • Vladimir Hađinac – Vinkovci
 • Ninoslav Jolić – Vukovar
 • Ivan Marić, Sergej Kuštera – Zadar
 • Nino Balenović, Rifet Herić, Marko Matutinović, Elena Štimac, Luka Masnić, Marta Krolo, Blanka Jozinović, Nenad Baltić, Sandra Petaros-Sikirić, Aleksandra Pavelić, Vladimir Basić, Valerija Milković-Budimlija, Sanja Konjević-Jelenčić, Mario Sesar, Maja Štimac-Jagodić, Luka Stojić, Marija Sović-Buntjelić, Kristina Horvat, Ivana Petrović-Poljak, Nikola Krišto, Josip Marcelić, Jadranka Labura, Ivana Golubić Bago, Ivan Miletić, Ivan Sertić, Ivan Katalinić, Igor Ivanković, Nives Romana Beketić-Lušić, Inga Vučković, Goran Katona, Davor Matković, Zlatan Vajzović, Davor Jokić, Blaženko Crnojević, Davor Ćurković, Maja Flajnik, Marin Radić, Tajana Kušeta-Antić, Darko Čajić, Blanka Radujković, Marija Stilinović-Bjelica, Janko Naka, Majda Plišić, Biserka Dumnica, Berislav Mostarac, David Basač – Zagreb