U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, u utorak i srijedu (13. i 14. lipnja 2023. godine) održane su sjednice Vijeća šest nacionalnih manjina, srpske, njemačke, albanske, romske, mađarske i slovačke, na kojima su birani predsjednici i zamjenici predsjednika Vijeća. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina propisano je da se u vijeće nacionalnih manjina bira 25 članova pripadnika nacionalne manjine. Uz zamjenike župana Matu Lukića i Josipa Miletića te predsjednicu Skupštine Osječko-baranjske županije Ivanu Bagarić, sjednicama su nazočili i saborski zastupnici Vladimir Bilek i Robert Jankovics.

Kako je tom prilikom naznačeno, Osječko-baranjska županija i dalje će pratiti rad svih vijeća nacionalnih manjina podržavajući kvalitetne i dobre inicijative sa željom za nastavkom pozitivne suradnje.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija