Ni tjedan dana nakon održanog sastanka gradonačelnika Marina Mandarića i njegovih suradnika s predstavnicima Vijeća mjesnog odbora Budrovci, kako bi se utvrdilo stanje i krenulo u realizaciju iskazanih potreba, danas je održan novi sastanak. Njemu su nazočili predsjednik tamošnjeg VMO-a Đuro Sito, zamjenik gradonačelnika Antun Galić sa suradnicima, Tomislav Puljić zamjenik nadzornog inženjera za građevinske radove na projektu aglomeracije Đakovo na području Budrovaca i projektant kojeg je angažirao Grad.

Kako je na sastanku s gradonačelnikom Marinom Mandarićem rečeno da je gorući problem u selu izgradnja pješačkih staza jer su postojeće u izuzetno lošem stanju, nakon zajedničkog sastanka predsjednik VMO-a Đuro Sito zajedno s projektantom obišao je teren i ulice kojima ne prolazi državna cesta pa je moguće izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju staza. Valja, rečeno je, utvrditi i imovinsko-pravne odnose i obaviti sve potrebne predradnje za izradu projekta.

Bilo je govora i o potpunoj sanaciji cesta nakon provedene aglomeracije. Kako je rečeno, predviđena je obnova samo trupa kolnika, no Grad Đakovo je rebalansom proračuna osigurao pola milijuna kuna kako bi se u četirima ulicama potpuno u cijeloj širini obnovio kolnik.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost