Trenutno je u tijeku izgradnja vatrogasnog doma u Mandićevcu čija bi izgradnja trebala biti završena nagodinu, u proljeće. Za ovaj projekt je još 2009. godine izrađena projektna dokumentacija te je od tada Općina Drenje više puta pokušavala aplicirati za novac za njegovu izgradnju, kako ne bi propala već izvađena građevinska dozvola.

Načelnik Slavko Dešić rekao je kako je gradnja vatrogasnog doma samo počela, sagrađeni su temelji i podignuta prva “deka”. Selo je ostalo bez vatrogasnog doma jer je prije dosta godina objekt srušen. DVD Mandićevac je sve ovo vrijeme dislocirao svoje vatrogasno vozilo na prostor tamošnjeg nogometnog kluba.

Tek sada je projekt prošao na natječaju za EU fondove iz koji se i financira gradnja i opremanja doma, a vrijednost je veća od dva milijuna kuna.

Foto: Glas Slavonije