Aktualna kupališna sezona prva je u kojoj Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (ZZJZ) provjerava kakvoću vode na Jošavi, Bajeru i Mlincu, trima jezerima koja predstavljaju izletišta i prirodna kupališta na području Đakova, gdje uz dobro društvo ili samostalno, sklanjajući se s asfalta, brojni Đakovčani svakodnevno traže osvježenje u ljetnim mjesecima. Svi dosadašnji nalazi Zavoda, a voda je od druge polovice svibnja do početka srpnja uzorkovana četiri puta, pokazuju kako je njena kvaliteta izvrsna! Drugim riječima, praćenjem prisutnosti indikatorskih bakterija u vodi, Escherichije coli i crijevnih enterokoka, utvrđeno je da su naša prirodna kupališta zdravstveno pogodna i bez rizika od bakterijskih zaraza za kupače.

U đakovačkim jezerima nema štetnih bakterija!

Stručni suradnici Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo (ZZJZ) Osječko-baranjske županije obvezni su pratiti kakvoću površinske vode koja se koristi za kupanje na području Osječko-baranjske županije, u skladu s Uredbom o kakvoći vode za kupanje (NN 51/2014), iako ta mjesta zasad nisu službeno proglašena kupalištima. Uredbom su propisani standardi kakvoće vode, pa se na temelju graničnih vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i drugih značajki vode rezultati pojedinačnih ispitivanja ocjenjuju kao izvrsni, dobri ili nezadovoljavajući. Tek su dva posljednja uzorka s Jošave ocijenjena dobrima, umjesto izvrsnima, što je kupačima i dalje pokazatelj pogodnih uvjeta, bez ijedne bakterije rizične za zdravlje.

Certifikatom o kakvoći vode Bajer dobiva uređenu plažu?

Začuđuje međutim saznanje, koje iznosi pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Sanja Rogoz Šola, da se voda đakovačkih prirodnih oaza u sezonama kupanja proteklih godina nije provjeravala.

– To se nije radilo nikada i zato, iako smo namjeravali, nismo ove godine mogli urediti plažu na Bajeru poput zagrebačkog Bundeka i prijaviti se na Javni poziv Ministarstva turizma (za dodjelu sredstava, op.a.), jer nije postojao certifikat o kakvoći vode i evo, sada mora proći cijela jedna sezona i osam ispitivanja da se taj nalaz stavi na Gradsko vijeće i usvoji. Prije toga Bajer nije bio ni ucrtan u katastru kao jezero, već se u zemljišnim knjigama vodio kao oranica. To smo sada riješili, otkriva gradska pročelnica Šola i dodaje da se sva tri jezera sve učestalije koriste za rekreaciju, ribolov, odmor i – kupanje. 

Ocjenama prethodi mikrobiološka analiza

Ispitivanje se vode, kako doznajemo, sastoji od uzorkovanja i terenskog pregleda. Utvrđuje se prisutnost cijanobakterija ili drugog vidljivog onečišćenja, mjeri se temperatura zraka i vode, bilježe meteorološki uvjeti i rade mikrobiološke analize na parametre Escherichia coli i crijevni enterokok po propisanim akreditiranim metodama. Provjeravaju se fizikalno-kemijske i mikrobiološke osobine koje upućuju na potencijalni rizik od zaraznih bolesti. A njega, kad je riječ o Jošavi, Bajeru i Mlincu, nema ni u tragovima! 

Danijel Geošić