Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova traje od 21. veljače do 28. veljače 2019. godine. Za to vrijeme za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova u prostorijama Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, svaki radni rad od 9,00 do 13,00 sati .

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost.

Tim povodom danas je održano javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike držanih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela u 11,00 sati u Maloj vijećnici Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova mogu se za vrijeme javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 28. veljače 2019.g. na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Izvor: Grad Đakovo