Edukativne tribine o održivome gospodarenju otpadom, sprječavanju nastanka otpada i odvojenom prikupljanju, ponovnoj uporabi, recikliranju i kompostiranju nastavljaju se u srijedu 13. studenog 2019. u 18 sati za MO Kuševac u prostorijama NK Torpedo u Ulici Ivana Gorana Kovačića 52b, a 19. studenoga u 18 sati za MO Široko Polje u Društvenom domu u Širokome Polju i u 20 sati za MO Novi Perkovci u Društvenom domu u Novim Perkovcima. Tribina za MO Selci Đakovački na rasporedu je 20. studenog u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora, a za mjesne odbore Braća RIbar i Regal Vajs istog dana od 20 sati u dvorani Florentini.

Javne su tribine dio projekta “O okolišu ne dvoji, otpad odvoji!”, za koji je Grad Đakovo povukao pola milijuna kuna iz Kohezijskog fonda EU-a, što je 83% ukupne vrijednosti projekta.

Izvor: Univerzal Đakovo