Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22.) te Odluci o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 8/23.), Župan objavljuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu. Javni poziv je objavljen na mrežnim  stranicama Osječko-baranjske županije 15. rujna 2023. godine i bit će otvoren za podnošenje prijava do 16. listopada 2023. godine.

Uz tekst Javnog poziva prijaviteljima su dostupne: upute za prijavitelje, pripadajući obrasci, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, obrazac ugovora o financiranju programa/projekta te Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.

Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture.

Javnim pozivom obuhvaćena su sljedeća programska područja: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, knjižnična, nakladnička i knjižarska djelatnost, muzejska i arhivska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, dramska i plesna umjetnost, vizualna umjetnost i audiovizualna djelatnost, interdisciplinarna i nova umjetnička i kulturna praksa i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost.

Javni poziv je dostupan na mrežnim stranicama Županije na sljedećim linkovima:

https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

https://www.obz.hr/index.php/potpore-u-upravnom-odjelu-za-turizam-kulturu-i-sport/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku-kontinentalni

Sva pitanja vezana uz Javni poziv možete uputiti na e-mail na na e-mail [email protected] .

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osijek.in