Vijeće za elektroničke medije na svojoj 42-22 sjednici, održanoj 10. studenog 2022. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata medijske pismenosti

A – Upute za prijavitelje

B – Obrazac za prijavu obrazac 1

C – Izjava o nekažnjavanju obrazac 2

D – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja obrazac 3

E – Zahtjev za isplatom prve polovice sredstava obrazac 4

F – Izvješće o utrošenim sredstvima obrazac 5

G – Nacrt ugovora

Izvor: Agencija za elektroničke medije