Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom Odluke o komunalnim djelatnostima, dobivanje prijedloga i mišljenja s obzirom na to da se Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima odnosi na pitanja od interesa za građane. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 1. kolovoza 2019. do 31. kolovoza 2019. godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: [email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31 400 Đakovo. Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

Više informacija na OVDJE. ,

Izvor: Grad Đakovo