Izbor najboljeg nošenog tradicijskog ruha održava se već 55. godinu te svoju tradiciju temelji na dobroj volji i aktivnom sudjelovanju pojedinaca i skupina s područja Slavonije, Baranje i Srijema, kao i na angažmanu i suradnji s brojnim stručnjacima etnolozima tijekom ovoga razdoblja. Izbor je utemeljen s ciljem predstavljanja najreprezentativnijih primjeraka narodnih nošnji i očuvanja tradicijskog tekstilnog rukotvorstva na području Slavonije, Baranje i Srijema. U tom duhu nastojimo i danas putem ove revije narodnih nošnji prikazati bogatstvo vlastite baštine te pokušati objektivno odabrati i nagraditi one koji nose najposebnije nošnje, koji su uložili izniman trud i dali doprinos upravo spomenutom cilju. Zato je važno istaknuti da su upravo sudionici ove revije nositelji tradicijske kulture te da svojim sudjelovanjem aktivno osiguravaju budućnost vlastite baštine.

Kako bi ova revija i izbor uistinu reflektirali uzvišenu sliku naše baštine potrebno je utvrditi kriterije i pravila natjecanja koja slijede u nastavku.

Natjecanje se sastoji od dva dijela:
– Razgovor sa stručnom komisijom – podrazumijeva individualan razgovor s članovima stručne komisije o kojemu će natjecatelji pravovremeno biti obaviješteni.
– Predstavljanje na glavnoj pozornici – odvija se tijekom završnog vezovskog programa u Strossmayerovom parku, a program snima HRT.

Cilj natjecanja
Cilj natjecanja je prezentacija narodnih nošnji iz privatnog vlasništva s područja Slavonije, Baranje i Srijema.

U natjecanju postoje tri kategorije
Svaka kategorija podrazumijeva određenu društveno-dobnu skupinu:
a. djevojka – kategorija djevojaka podrazumijeva neudane ženske osobe od 16 godina starosti do udaje.
b. snaša – kategorija snaša podrazumijeva udane žene bez dobnog ograničenja.
c. momak/baja/bećar – kategorija momaka/baja/bećara podrazumijeva neoženjene mladiće od 16 godina starosti i oženjene muškarce bez dobnog ograničenja.

Ovakva kategorizacija proizlazi iz uobičajenih oblika tradicijskog života na području Slavonije, Baranje i Srijema. U svakoj od navedenih kategorija dodjeljuju se tri nagrade, a u kategoriji djevojaka dodjeljuje se i dodatna nagrada za fotogeničnost.

 • U natjecanju se procjenjuje vrijednost narodne nošnje, ali i ukupna prezentacija i dojam koji natjecatelj ostavlja. Pod time se podrazumijeva poznavanje narodne nošnje u koju je natjecatelj odjeven te kontekstualizacija narodne nošnje u razdoblje ili prigodu za koju je narodna nošnja nošena.
 • Narodne nošnje i nastup natjecatelja ocjenjuje stručni žiri, koji se sastoji od 5 stručnjaka, etnologa. Svi članovi žirija istaknuti su stručnjaci u području tradicijskog tekstila te su aktivni poznavatelji narodnih nošnji Slavonije, Baranje i Srijema. Natjecanje snima i prenosi Hrvatska radiotelevizija.
 • Stručni žiri samostalno donosi odluku o nagradama, a članovi žirija potpisuju izjavu o tajnosti i nepristranom ocjenjivanju.
 • Natjecatelji su dužni popunjenu prijavnicu i fotografije narodne nošnje poslati do datuma naznačenog u pozivu. Naknadne prijave se ne uvažavaju.
 • Broj prijava je ograničen, a ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati do 27. lipnja 2021. godine.
 • Prijave na natjecanje primaju se putem e-maila, poštom ili faksom.
 • Natjecatelji prije prvog dijela natjecanja potpisuju izjavu o pristanku na fotografiranje te o prihvaćanju odluke stručne komisije bez mogućnosti žalbe.
 • Nagrade natjecateljima dodjeljuju se na kraju završnog programa Đakovačkih vezova. Vrijedne nagrade osiguravaju renomirane tvrtke s područja Republike Hrvatske.
 • Natjecatelji kojima je dodijeljena 1. nagrada nemaju pravo prijave na natjecanje sljedeće godine.
 • Slanjem prijavnice natjecatelji potvrđuju da su pročitali i razumjeli pravila natjecanja te da pristaju na njih.
 • Prijedlozi, sugestije, kritike i mišljenja vezana uz reviju narodnih nošnji i izbor najboljeg nošenog ruha moguće je uputiti pisanim putem u roku od 30 dana nakon dodjele nagrada na adresu: Đakovački vezovi, Kralja Tomislava 3, 31 400 Đakovo ili na mail adresu: [email protected] 
 • Pravila natjecanja detaljno su objašnjena u dokumentu priloženom ovom pozivu.

Moguće su izmjene programa i sudjelovanja ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Izvor: Đakovački vezovi