U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske trenutno je objavljeno ukupno osam javnih nabava koje se odnose na komunalno-infrastrukturne projekte na području Grada Đakova procijenjene vrijednosti 10,6 milijuna kuna bez PDV-a. Riječ je o projektima:

1. Izgradnja javne rasvjete u Kuševcu
2. Izgradnja javne rasvjete u Širokom Polju
3. Rekonstrukcija nogostupa u Ulici J. Runjanina
4. Rekonstrukcija nogostupa u Ulici P. Svačića
5. Izgradnja pješačko – biciklističke staze u Ulici D. Domjanića
6. Rekonstrukcija i adaptacija poljskog puta u Kuševcu
7. Izgradnja pješačko – biciklističke staze u Ulici N. Tesle u Đakovu
8. Izgradnja građevine javne (odgojno – obrazovne) namjene – dječji vrtić u Piškorevcima

Do danas traje prethodno savjetovanje objavljeno također u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za izgradnju javne rasvjete u Budrovcima i izgradnju nogostupa u Đurđancima. Do 18. veljače traje prethodno savjetovanje objavljeno također u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za izgradnju pješačko – biciklističke staze u Ulicama I. Mažuranića, I. G. Kovačića i Parku pobjede u Đakovu. Ukupno procijenjena vrijednost ovih triju projekata više je od 4,4 milijuna kuna bez PDV-a. Sveukupno, radi se osam komunalno-infrastrukturnih projekata procijenjene vrijednosti 15.050.000 kn bez PDV-a.

 

Izvor: Grad Đakovo