Svake godine, 21. lipnja obilježava se Svjetski dan glazbe, a ove godine obilježit će ga ponovno i grad Đakovo koncertom Hrvatskog komornog orkestra iz Zagreba. Koncert će se održati u đakovačkoj katedrali s početkom u 19:30 sati, a na programu će se naći djela: M. Bruch: Serenada za gudače 15; Davor Bobić: Concertino Strossmayer za tamburu i gudače, posvećeno Mariju Zbiljskom i Hrvatskom komornom orkestru; G. Holst: St. Paul”s Suite 15. Dirigent na koncertu bit će Davor Kelić, a solist: Mario Zbiljski (bisernica).

Hrvatski komorni orkestar utemeljen je 1988. godine na poticaj Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika, pod predsjednikom Stankom Mlinarom. Idejni začetnik Anđelko Ramušćak želio je potaknuti komorne ansamble na izvođenje orkestralne literature, te dati priliku mladim glazbenicima da se predstave i steknu prva orkestralna iskustva. Godine 1989. vodstvo orkestra preuzima japanski dirigent Kazushi Ono, koji uz djela iz razdoblja baroka i klasike, izvodi i djela 20. stoljeća, s naglaskom na hrvatske skladatelje. U sezoni 1995./96. šef dirigent postaje Pavle Dešpalj, koji je danas doživotni počasni šef dirigent HKO-a.

Hrvatski komorni orkestar nositelj je nagrade Hrvatskog društva glazbenih umjetnika, nagrade Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika i diplome Milka Trnina za doprinos hrvatskoj kulturi.