• Petak, 10.05.2019. u 20:00 sati

Zagrebački Komorni Orkestar čine glazbeni entuzijasti koji izvodeći baroknu, klasičnu i suvremenu glazbu žele široj publici predstaviti bogatstvo i ljepotu ozbiljnih nota. Kroz međunarodni Festival Musica Maxima, te brojne koncerte i gostovanja i ZKO sa svojim prijateljima glazbenicima iz cijelog svijeta pokušava dodatno potaknuti ljubav prema klasičnoj glazbi.

U Centru za kulturu Đakovo predstavit će nam se sa sljedećim programom:

  • P.I. Thcaikovski: Elegija
  • G. Tartini: Koncert za violinu i gudače (solist: Noami Konforta – violina)
  • E. Elgar: Serenada za gudače
  • L. Sorkočević: Simfonija u D duru za gudače

Izvor: Centar za kulturu Đakovo