Pod predsjedanjem nadbiskupa đakovačko-osječkog Đure Hranića, u Metodovoj dvorani Svećeničkog doma u Đakovu u ponedjeljak 19. listopada održana je dekanska konferencija. Na konferenciji je sudjelovao pomoćni biskup Ivan Ćurić te svi dekani s područja Nadbiskupije.

Kalendar susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije te posebnosti djelovanja u aktualnim okolnostima pandemije predstavio je pomoćni biskup Ivan Ćurić. Između ostalog, biskup je naglasio da Kalendar susreta kao svojevrsni plod Sinode, priređen i ponuđen nadbiskupijskoj zajednici in bona fide, redovito potiče na organizirani timski i planski rad prema kojem pojedine crkvene zajednice, na prvom mjestu župe, trebaju pristupiti izradi svojih vlastitih pastoralnih programa te cjelokupnoj koordinaciji nadbiskupijskog pastoralnog sustava.

Potaknuo je dekane da u nadležnim dekanatima s drugim svećenicima dodatno animiraju godišnji ritam formacijskih susreta pastoralnih suradnika kako na inicijalnoj, tako i na trajnoj razini. Jednako tako, naglašena je potreba povjerenika koji će neposrednije biti involvirani u pojedini segment pastorala te ga dodatno razvijati i poticati. ‘Realizam’ pred poteškoćama s kojima se suočavamo ne poziva nas da ‘uzmaknemo’, već nas potiče da što savjesnije pristupamo planiranju, kao i potrebnim prilagodbama svoga pastoralnog rada u povjerenim nam zajednicama. U tom smislu valja nam brižljivo skrbiti oko oblikovanja i dinamičnosti redovitog župnog pastoralnog života, još veću pozornost posvećivati vrednovanju i promicanju obitelji kao „kućne Crkve“, razvijati i poticati oblike rada u manjim skupinama, tzv. „kapilarni rad“ te u prilikama protuepidemijskih ograničenja redovito se koristiti komunikacijskim sredstvima u evangelizacijsko-katehetskom radu, župnom liturgijsko-molitvenom životu i dr.

O dodatnim mjerama zaštite za vrijeme euharistijskih i drugih sakramentalnih slavlja te sakramentala izlagao je nadbiskup Hranić, uz zapažanja i prijedloge nazočnih dekana i sudionika konferencije. U tom smislu, dogovoreno je da će nadbiskup u skorije vrijeme čitavoj nadbiskupijskoj zajednici uputite nove smjernice za pastoralni rad i crkveno djelovanje.

Organiziranje župne kateheze u aktualnim okolnostima tema je o kojoj je izlagala dr. sc. Teuta Rezo, predstojnica Nadbiskupijskog katehetskog ureda. Osluškujući što se događa sa školom i odvijanjem nastave, istaknula je kako je potrebno pripremiti se i za moguće online susrete s djecom i mladima kvalitetnim sadržajima koji se mogu pronaći na nadbiskupijskoj web-stanici pod „Katehetski odsjek – molitveno-katehetski materijali“.

Prioritet i dalje ostaju osobni susreti koji su najvažniji za katehetski rad i praćenje djece i mladih na putu sazrijevanja i odgoja u vjeri. Skrenuta je pozornost na dobru pripremu za neposredne susrete te istaknuta važnost suradnje s roditeljima. „Do izražaja dolazi vrijednost katehetskog tima suradnika u župnoj katehezi zajedno s prvim katehetom župnikom, redovnicama, vjeroučiteljima, suradnicima i animatorima u župnoj katehezi koji su pohađali Školu za župne suradnike. Oni su predragocjeni u iznalaženju kanala komunikacije s djecom i mladima kada neposredni susreti nisu mogući. Župna kateheza za razliku od školskog vjeronauka ima veliku slobodu u načinu oblikovanja i postavljanja susreta. U ovim okolnostima dobro je da ona nudi sadržaje na razini iskustva i doživljaja, molitveno-meditativnih trenutaka i malih slavlja, sve povezujući sa životnim situacijama djece i mladih“, istaknula je predstojnica Rezo.

Naglasila je kako držanje fizičkog razmaka nije isto što i osobna distanca ili indiferentnost prema drugome: „Dok smo obvezni držati razmak i držati se mjera koje se od nas očekuju možemo uložiti snage i volju te na druge načine iskazati brigu i skrb, osobito u odgojnom smislu privrženost djetetu ili mladom čovjeku, a što uključuje osjetljiv i pozitivan pristup osobi – hrabriti, uvijek iznova započinjati, ne dići ruke od nikoga, motivirati ih, tražiti ih, pa makar privremeno i online, putem e-pošte, telefona, pisma, obraćanja njihovim roditeljima ili drugim bližnjima“.

U posljednjem dijelu konferencije bilo je riječi o isteku mandata službe dosadašnjih dekana te postupku imenovanja novih dekana, koji će početkom prosinca ove godine preuzeti službe na novi petogodišnji mandat.

Izvor: Đakovačko-osječka nadbiskupija